1. Nội dung

1.1. Chương trình tư vấn, giao lưu, chia sẻ thông tin:

- Đại diện Prex Vinh giới thiệu về công ty và môi trường làm việc; giao lưu, chia sẻ thông tin, định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

1.2. Chương trình tuyển dụng:

- Tuyển dụng thực tập sinh tiềm năng: Giới thiệu về thời gian, địa điểm thực tập; số lượng, tiêu chuẩn tuyển chọn; các ưu đãi, hỗ trợ trong quá trình thực tập; chương trình tuyển dụng sau thực tập…

- Tuyển dụng nhân sự: Giới thiệu về vị trí tuyển dụng, yêu cầu, điều kiện, mô tả công việc, chế độ đãi ngộ và các thông tin liên quan khác.

1.3. Trao học bổng tài trợ

Công ty Prex Vinh sẽ trao học bổng tài trợ cho 02 sinh viên có hộ khẩu tại huyện Đô Lương và huyện Thanh Chương, mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức

2.1. Thời gian:  01 buổi, từ 14h00’ đến 17h00’ngày 07/12/2017 (thứ Năm).

2.2. Địa điểm:   Phòng họp A, tầng 4, nhà A1, Trường Đại học Vinh

3. Đối tượng, số lượng sinh viên điều động

TT

Đối tượng sinh viên

Số lượng điều động

Khóa 55

Các khóa khác

1.

Ngành Ngôn ngữ Anh

70 SV

20 SV

2.

Ngành SP. tiếng Anh

40 SV

20 SV

3.

Các ngành thuộc khoa Kinh tế

30 SV

20 SV

4. Phân công thực hiện

4.1. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp:

- Chủ trì phối hợp với doanh nghiệp và các đơn vị liên quan truyền thông, chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức chương trình hiệu quả, an toàn, đúng kế hoạch;

- Phối hợp với khoa SP Ngoại ngữ, khoa Kinh tế điều động và quản lý sinh viên tham gia chương trình; báo cáo kết quả tuyển dụng và phối hợp Prex Vinh, khoa SP. Ngoại ngữ, khoa Kinh tế và các đơn vị liên quan tổ chức hiệu quả chương trình thực tập tiềm năng.

4.2. Phòng Quản trị và Đầu tư:

- Chuẩn bị Hội trường A, hệ thống âm thanh, ánh sáng cho các hoạt động.

- Phối hợp làm tốt công tác vệ sinh trước và sau các buổi hội thảo.

4.3. Khoa SP. Ngoại ngữ, khoa Kinh tế:

- Thông báo đến tận sinh viên biết và điều động sinh viên đúng đối tượng, số lượng tham gia chương trình.

- Cử các cán bộ liên quan tham dự chương trình; cử trợ lý quản lý sinh viên điểm danh, quản lý sinh viên trong suốt thời gian tổ chức chương trình.

4.4. Các đơn vị liên quan khác:

- Phối hợp thông tin, truyền thông đến các đối tượng sinh viên liên quan;

- Cử đại diện cán bộ tham dự chương trình.

Nhà trường yêu cầu trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.