- Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, tầng 1, nhà A0, điện thoại: 0238.3733666.

- Thời gian phát chứng chỉ: từ 10h00' đến 11h00' và từ 16h00' đến 17h00' hàng ngày (trừ thứ 7 và chủ nhật).

Yêu cầu: Khi nhận chứng chỉ, sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân hay giấy tờ tùy thân có dán ảnh; trường hợp nhận thay phải có Giấy ủy quyền hợp lệ.

Liên hệ: Cô Thủy, di động: 0915.396342.