1. Nội dung tập huấn

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về TMĐT: Khởi nghiệp cùng TMĐT; Pháp luật, chế tài xử phạt trong TMĐT; Cách thức xây dựng, vận hành và phát triển website TMĐT; Quảng bá thương hiệu trên mạng xã hội; Thực hành xây dựng, quản trị website TMĐT trên máy tính kết nối internet.

Chuyên gia tập huấn là các cán bộ có kinh nghiệm thuộc Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn.

Chứng chỉ do Bộ Công thương cấp.

2. Đối tượng, số lượng tham dự

- Đối tượng: Sinh viên các ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Kinh tế đầu tư, Luật Kinh tế, Du lịch, Kỹ sư CNTT, Xây dựng và các ngành khác có nhu cầu. Ưu tiên sinh viên khoá 54, 55 hệ kỹ sư và sinh viên các khóa 55, 56 các hệ khác.

- Số lượng: Các ngành khoa Kinh tế: 150 sinh viên; các ngành khác: 150-160 sinh viên, gồm: Du lịch: 30 sinh viên, Luật Kinh tế: 80 sinh viên, CNTT: 20 sinh viên, Xây dựng: 20 sinh viên, các đối tượng khác: tối đa 20 người.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

Thời gian

Đối tượng

Nội dung

Địa điểm

Sáng 24/10

Toàn bộ SV

Khai giảng, học lý thuyết

Hội trường A

Chiều 24/10

SV khoa Kinh tế

Thực hành

Trung tâm Đào tạo thực hành, tầng 7 nhà Điều hành

Sáng 25/10

SV các ngành khác

Thực hành

Trung tâm Đào tạo thực hành, tầng 7 nhà Điều hành

Buổi sáng từ 8h00’, buổi chiều từ 14h00’.

cong_van_trien_khai.pdf