- Địa điểm: Văn phòng Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, tầng 1, nhà A0, điện thoại: 0238.3733666, cô Dung, di động: 0915.396342.

- Thời gian phát chứng chỉ: các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ 7 và chủ nhật).

Yêu cầu: Khi nhận chứng chỉ, học viên mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân hay giấy tờ tùy thân có dán ảnh; trường hợp nhận thay phải có Giấy ủy quyền hợp lệ.