Đại học Vinh hướng tới vai trò đầu tàu, xây dựng Hệ sinh thái Khởi nghiệp đỏi mới sáng tạo tiêu biểu, điển hình trong cộng đồng các cơ sở giáo dục đại học vùng Bắc Trung bộ cũng như của miền Trung và cả nước.

PGS.TS. Trần Bá Tiến, Phó Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì buổi làm việc

Các đại biểu tham dự buổi làm việc