1. Nội dung chương trình 

1.1. Tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp

- Trao đổi chung về nhu cầu và vị thế ngành Tài chính Ngân hàng trong các năm tới.

- Đại diện khối quản trị nguồn nhân lực của Sacombank, Giám đốc Sacombank chi nhánh Nghệ An, các cán bộ Sacombank là cựu sinh viên của Trường Đại học Vinh giao lưu, chia sẻ, giải đáp các thắc mắc trước kỳ thực tập cuối khóa cho sinh viên. Qua đó, sinh viên được trực tiếp tư vấn về các kiến thức, kỹ năng cần có trước khi ra trường; được hướng dẫn kỹ năng viết CV, trả lời phỏng vấn, tìm việc, kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả, kỹ năng thích nghi với môi trường công việc hiện đại…

- Sinh viên được nghe ý kiến chia sẻ của các chuyên gia nhân sự về những kinh nghiệm thực tế, môi trường làm việc, xu hướng việc làm và nhu cầu tuyển dụng của Sacombank đối với sinh viên Trường Đại học Vinh.

1.2. Tuyển dụng thực tập viên tiềm năng

Giới thiệu và phỏng vấn ứng viên tham gia Chương trình ‘Thực tập viên tiềm năng Sacombank năm 2023”; Trong đó, Sacombank sẽ tuyển dụng tạo nguồn hơn 50 vị trí thực tập có hưởng lương cho sinh viên năm cuối các ngành  Kinh tế.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức

2.1. Thời gian: 01 buổi, từ 07h30 ngày 22/11/2022.

2.2. Địa điểm: Hội trường A Trường Đại học Vinh.

3. Đối tượng, số lượng sinh viên điều động

TT

Đối tượng sinh viên

Số lượng điều động

Khóa 60

Các khóa khác

 

1.

Ngành Tài chính - Ngân hàng

Toàn bộ sinh viên

200 SV, ưu tiên SV khóa 61; 62 và sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng

 

2.

Ngành Kế toán

100 SV

 

3.

Ngành Quản trị kinh doanh

50 SV

 

4.

Ngành Kinh tế Đầu tư

30 SV

 

4. Phân công thực hiện

4.1. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

- Chủ trì phối hợp với doanh nghiệp và các đơn vị liên quan truyền thông, chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức chương trình hiệu quả, an toàn, đúng kế hoạch.

- Phối hợp với Trường Kinh tế điều động và quản lý sinh viên tham gia chương trình; phối hợp Sacombank và các đơn vị liên quan tổ chức hiệu quả chương trình thực tập tiềm năng; báo cáo kết quả cho lãnh đạo Nhà trường sau khi kết thúc chương trình.

4.2. Phòng Quản trị và Đầu tư

- Chuẩn bị Hội trường A, hệ thống âm thanh, ánh sáng cho các hoạt động.

- Phối hợp làm tốt công tác vệ sinh trước và sau các buổi hội thảo.

4.3. Trường Kinh tế

- Thông báo đến tận sinh viên biết và điều động sinh viên đúng đối tượng, số lượng tham gia chương trình.

- Cử các cán bộ liên quan tham dự chương trình; cử trợ lý quản lý sinh viên điểm danh, quản lý sinh viên trong suốt thời gian tổ chức chương trình.

Nhà trường yêu cầu trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

cong_van_trien_khai.pdf