LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12 NĂM HỌC 2017 - 2018

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thực hiện/phối hợp

Ghi chú

Thứ Hai, ngày 20/11/2017

08h00’

Mít tinh kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

BGH

Toàn thể cán bộ

 

Thứ Ba, ngày 21/11/2017

07h30’

Thông tin, cập nhật các hoạt động của Trung tâm

Đ/c Minh

 

 

07h30’

Làm hồ sơ thanh quyết toán các chương trình

Đ/c Đức

Đ/c Mai, Dung, Quyến

 

14h00’

Họp bàn về hoàn thiện Báo cáo gửi Bộ về công tác tổ chức và quản lý đào tạo

BGH

Đ/c Minh

 

 

Thứ Tư, ngày 22/11/2017

07h30’

Liên hệ sinh viên để triển khai khóa đào tạo tiếng Nhật cho sv các ngành Kỹ thuật - Công nghệ

 

Đ/c Dung

 

Thứ Năm, ngày 23/11/2017

08h00’

Làm việc với đại diện Sở Công an về tổ chức các khóa đào tạo liên quan đến người nước ngoài

Đ/c Minh

 

 

08h00’

Làm việc với Sở Kế hoạch & Đầu tư và các đơn vị liên quan để tổ chức khóa đào tạo về khởi nghiệp

Đ/c Đức

 

 

15h00’

Họp Chi bộ

Đ/c Đức

Đảng viên

 

Thứ Sáu, ngày 24/11/2017

08h00’

Thu QTQP, kết thúc đợt học GDQP

 

Đ/c Như; cán bộ được phân công

 

Thứ Bảy, ngày 25/11/2017

 

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 26/11/2016

13h00’

Tiếp đón sv học GDQP đợt mới

Đ/c Đức

Toàn thể cán bộ

 

Cả tuần

Cấp phát chứng chỉ cho học viên, sinh viên theo kế hoạch (Đ/c Thủy); Tiếp nhận đăng ký học và thi các loại chứng chỉ (Đ/c Thủy); Cập nhật, chỉnh sửa, đính chính sai sót thông tin, dữ liệu của các học viên thi chứng chỉ (Đ/c Linh); Triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên tại Trung tâm GDQP-AN (Đ/c Như)