LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 NĂM HỌC 2017 - 2018

 

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thực hiện/phối hợp

Ghi chú

Thứ Hai, ngày 13/11/2017

07h30’

Tổng hợp, rà soát in ấn luận văn cho học viên cao học khóa 23

Đ/c Minh

Đ/c Mai, Dung

 

07h30’

Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tổ chức hội đồng thi

 

Đ/c Thủy, Linh

 

07h30’

Hỗ trợ sinh viên tại Trung tâm GDQP-AN

 

Đ/c Như

 

09h00’

Liên hệ, thống nhất và hoàn thiện văn bản triển khai chương trình phối hợp với OLECO đưa sinh viên đi thực tập tại Israel

Đ/c Minh

Đ/c Quyến

 

Thứ Ba, ngày 14/11/2017

08h00’

Họp chuẩn bị báo cáo hoạt động đào tạo năm 2017

BGH

Đ/c Minh

 

08h00’

Làm việc với các doanh nghiệp về các chương trình tài trợ cho HSSV

Đ/c Đức

Đ/c Quyến

 

 

Thứ Tư, ngày 15/11/2017

08h00

Liên hệ, làm việc với các đơn vị trong và ngoài trường để chuẩn bị cho Giải Quần vợt Trường Đại học Vinh mở rộng năm 2017

Đ/c Đức

Đ/c Quyến

 

Thứ Năm, ngày 16/11/2017

09h00’

Làm việc với đại diện Học viên JINNO và các đối tác Nhật Bản bàn về triển khai khóa học tiếng Nhật

BGH

Đ/c Đức, Minh

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu, ngày 17/11/2017

07h30’

Liên hệ, làm việc với các khoa, viện và tổ chức xét chọn, HSSV có hoàn cảnh khó khăn trao học bổng tài trợ

Đ/c Minh

Đ/c Dung

 

07h30’

Chuẩn bị cho Khai mạc Giải Quần vợt Trường Đại học Vinh mở rộng năm 2017

Đ/c Đức

Đ/c Quyến, Dung, Như

 

13h00’

Chương trình tư vấn kỹ năng nghề nghiệp và trao học bổng tài trợ cho sinh viên:“Chắp cánh ước mơ tương lai”

Đ/c Đức

Cán bộ được phân công

 

Thứ Bảy, ngày 18/11/2017

07h30’

Chương trình tư vấn kỹ năng nghề nghiệp và trao học bổng tài trợ cho sinh viên:“Chắp cánh ước mơ tương lai”

Minh

Đ/c Hà

 

07h30’

Khai mạc “Giải Quần vợt Trường Đại học Vinh mở rộng” và trao học bổng tài trợ cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn

BGH

Đ/c Đức, Quyến, Như, Dung

 

14h00’

Chương trình tư vấn kỹ năng nghề nghiệp và trao học bổng tài trợ cho sinh viên:“Chắp cánh ước mơ tương lai”

Đ/c Minh

Đ/c Hà

 

Chủ nhật, ngày 19/11/2016

19h30’

Bế mạc “Giải Quần vợt Trường Đại học Vinh mở rộng”

BGH

Đ/c Đức, Quyến

 

Cả tuần

Cấp phát chứng chỉ cho học viên, sinh viên theo kế hoạch (Đ/c Thủy); Tiếp nhận đăng ký học và thi các loại chứng chỉ (Đ/c Thủy); Cập nhật, chỉnh sửa, đính chính sai sót thông tin, dữ liệu của các học viên thi chứng chỉ (Đ/c Linh); Triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên tại Trung tâm GDQP-AN (Đ/c Như)