1. Đối tượng, số lượng, giá trị học bổng

1.1. Đối tượng: Sinh viên hệ chính quy đang học tập trung tại Trường có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí phấn đấu vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện.

1.2. Số lượng: 10 suất học bổng, xét theo thứ tự từ cao đến thấp, trong đó: số học bổng dành cho sinh viên năm 1,2 là 4 suất, sinh viên các khóa còn lại là 6 suất.

1.3. Giá trị học bổng: Mỗi suất 11.500.000 đồng (mười một triệu năm trăm nghìn đồng); tổng giá trị học bổng: 115.000.000 đồng (một trăm mười lăm triệu đồng).

2. Điều kiện và hồ sơ xét chọn

2.1. Điều kiện:

- Về kết quả học tập, rèn luyện: Điểm trung bình tích lũy từ 3.33 trở lên (theo thang điểm 4) tính đến thời điểm xét học bổng; điểm rèn luyện đạt từ 70/100 trở lên (có xác nhận từ Nhà trường).

- Các ưu tiên trong xét chọn:

+ Về hoàn cảnh: Con liệt sĩ, con mồ côi, khuyết tật, tai nạn ốm đau đột xuất, con hộ nghèo hoặc cận nghèo, con các đối tượng chính sách…

+ Về ngoại ngữ: Ưu tiên sinh viên có chứng chỉ tiếng Nhật, chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 6.0 trở lên hoặc tương đương.

+ Về hoạt động phong trào: Đạt giải trong các cuộc thi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong 02 năm gần nhất; tích cực tham gia hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa, thiện nguyện...

+ Về khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học: Có các ý tượng dự án khởi nghiệp; đạt giải trong các cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường trở lên trong 02 năm gần nhất, có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền.

2.2. Hồ sơ xét chọn:

- Sinh viên điền thông tin ứng tuyển online và upload bản scan (hoặc hình chụp) của các hồ sơ ứng tuyển tại link: http://scholarship.acecookcareer.com

- Hồ sơ bắt buộc phải có gồm bảng điểm học tập, bảng điểm rèn luyện có xác nhận của Trường Đại học Vinh.

- Hồ sơ cộng thêm nhằm xét ưu tiên gồm có: Giấy xác nhận đối tượng, hoàn cảnh (con thương binh, con mồ côi, hộ nghèo,...); giấy chứng nhận các thành tích (học tập, ngoại ngữ, phong trào, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp...)

3. Quy trình xét chọn

- Bước 1: Trường Đại học Vinh thông báo rộng rãi cho các khoa, viện, trường trực thuộc biết, triển khai sâu rộng trong sinh viên. Các đơn vị hướng dẫn và khuyến khích các đối tượng phù hợp với điều kiện, tiêu chuẩn nêu tại mục 2 nạp hồ sơ tham gia chương trình.

- Bước 2: Sinh viên đủ điều kiện điền thông tin ứng tuyển online và upload bản scan (hoặc hình chụp) của các hồ sơ ứng tuyển cho Ban tổ chức chương trình; thời gian nhận hồ sơ dự tuyển đến 24h00 ngày 05/8/2022.

- Bước 3: Công ty cổ phần Acecook Việt Nam xét chọn, gửi hồ sơ đến Nhà trường để Trường thông báo, xác nhận, hoàn tất hồ sơ sinh viên nhận học bổng.

- Bước 4: Công ty cổ phần Acecook Việt Nam công bố kết quả trên các kênh thông tin trực tuyến ngày 05/9/2022.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các Khoa, Viện, Trường trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung trên. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ đơn vị đầu mối: Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Vinh, điện thoại: 0238.3733666, email: hotrosinhvien@vinhuni.du.vn, chuyên viên Hồ Thị Dung, điện thoại: 0948521266; Hoặc trực tiếp liên hệ Công ty cổ phần Acecook Việt Nam: email: infor.happyscholarship2022@gmail.com, facebook: www.facebook.com/AcecookCareer.

cong_van_trien_khai.pdf