1. Rà soát, lập danh sách học sinh, sinh viên, học viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tham mưu, đề xuất với Nhà trường các giải pháp, hình thức hỗ trợ phù hợp theo từng nhóm đối tượng.

2. Lập danh sách và hướng dẫn học sinh, sinh viên, học viên là con mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa chưa gia nhập Câu lạc bộ "Mái ấm Trường Vinh" viết đơn tham gia Câu lạc bộ. Dự kiến, Nhà trường sẽ kiện toàn Câu lạc bộ "Mái ấm Trường Vinh" vào cuối tháng 11/2023.

3. Phát động trong viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, học viên có các hình thức hỗ trợ, giúp đỡ, động viên kịp thời học sinh, sinh viên, học viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ thiết thực, tập trung hỗ trợ trên các mặt học tập, rèn luyện, sinh hoạt; kịp thời giúp tân sinh viên nhanh chóng ổn định cuộc sống, từng bước khắc phục khó khăn, vượt khó để học tập tốt, rèn luyện tốt.

4. Giao cho Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp chủ trì, tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức các các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên, học viên như: kêu gọi tài trợ kinh phí, phương tiện, tài liệu học tập và các cơ sở vật chất khác; tìm kiếm và giới thiệu việc làm thêm; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích góp phần phát triển các kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên, học viên nói chung, học sinh, sinh viên, học viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nói riêng.

Thông tin rà soát, danh sách học sinh, sinh viên, học viên và các đề xuất, yêu cầu các trường, khoa, viện tổng hợp gửi về Trường (qua Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, trực tiếp bà Phạm Thị Quỳnh Như, chuyên viên, điện thoại: 0949.785557) trước ngày 22/11/2023.

20231109_cong_van_trien_khai_1.pdf