- Giúp cho hoạt động dịch vụ, sự kiện của Nhà trường được quản lý và tổ chức một cách chuyên nghiệp, bài bản, khoa học, hiệu quả và có chất lượng.

- Đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các thế hệ CBVC, HSSV, đảm bảo các hoạt động dịch vụ, sự kiện diễn ra trong trường được tổ chức có kế hoạch, an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đem lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan.

Nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng phục vụ và các loại hình dịch vụ, sự kiện

1.1. HSSV và tập thể các lớp, các chi đoàn đang học tập tại trường.

- Tổ chức các chương trình liên hoan, gặp mặt, liên hoan chia tay, chụp ảnh kỷ yếu.

- Tổ chức các chương trình tham quan, thực tế theo nhu cầu của tập thể và cá nhân HSSV.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tổng kết.

1.2. Cựu HSSV và các tập thể từng học tập tại trường.

- Tổ chức các hoạt động hội khóa, hội lớp, tri ân các thầy cô giáo.

- Tham quan, tìm hiểu về trường và tổ chức chụp ảnh lưu niệm.

1.3. Cán bộ, giảng viên, viên chức và các đối tượng khác có nhu cầu.

- Tổ chức các chương trình gặp mặt, giao lưu giữa các thế hệ CBVC, HSSV.

- Tổ chức các chương trình tham quan, thực tế theo nhu cầu của tập thể và cá nhân CBVC.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề; cung cấp các phòng họp, hội trường phục vụ cho các hoạt động nêu trên.

2. Đầu mối liên hệ và triển khai

Các tập thể, cá nhân các thế hệ CBVC, HSSV có nhu cầu hỗ trợ, cung cấp để tổ chức các hoạt động dịch vụ, sự kiện nêu trên, đề nghị liên hệ với Nhà trường qua đơn vị đầu mối: Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, tầng 1 nhà A0, Trường Đại học Vinh; điện thoại: 02383.733666, di động: 096.7899937 (Chuyên viên Hồ Việt Dũng).

Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị liên quan, lớp trưởng các lớp HSSV và Ban liên lạc cựu HSSV các cấp thông báo đến toàn thể CBVC, HSSV, cựu HSSV được biết và đăng ký tham gia khi có nhu cầu./.