1. Nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức (Như fileđính kèm)

  2. Đối tượng, số lượng tham dự

2.1. Khách mời Trường Đại học Vinh:

- Đại diện Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu nhà trường;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: KH&HTQT, HTSVQHDN, Đào tạo, Đào tạo SĐH, Viện NC&ĐTTT, HCTH, CTCTHSSV, Trường Kinh tế, Viện KTCN, Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường, Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Khoa Xây dựng...;

- Đại diện BTV Đoàn Thanh niên, BTK Hội Sinh viên trường;

- Các giảng viên giảng dạy học phần dạy học dựa vào dự án;

- Các nhà khoa học được tôn vinh; các cán bộ, sinh viên có các đề tài, dự án tham gia cuộc thi khởi nghiệp ĐMST; sinh viên tham gia các câu lạc bộ khởi nghiệp trong toàn trường; các cán bộ, HSSV có nhu cầu tham dự các hoạt động;

2.2. Sinh viên được điều động tham dự:

Thời gian

Địa điểm

Đơn vị, số lượng điều động

12/10

(Thứ Năm)

8h00-11h30

Hội trường A

Trường Kinh tế: 150 SV

13h30-17h00

Hội trường A

Viện Kỹ thuật Công nghệ: 150 SV

13h30-17h00

Phòng họp Trường Kinh tế, tầng 4 A0

Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường: 35 SV

13/10

(Thứ Sáu)

7h00-11h30

Hội trường A

Khoa SP Ngoại ngữ: 100 SV

Khoa Xây dựng: 50 SV

19h00-22h00

Hội trường A

Trường Sư phạm: 100 SV

Trường KHXHNV: 50 SV

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

- Là đơn vị đầu mối chủ trì kết nối với Sở KH&CN tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức các hoạt động techfest tại Trường Đại học Vinh; phối hợp với các đơn vị, đoàn thể liên quan rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện để tổ chức hoạt động theo kế hoạch;

- Phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, cập nhật các thông tin, hình ảnh lên website của Trường và các kênh thông tin khác;

- Bố trí khu vực trưng bày các sản phẩm triển lãm; bố trí các gian trưng bày các mô hình, sản phẩm khởi nghiệp ĐMST của Trường Đại học Vinh;

- Phối hợp lựa chọn, huấn luyện cho các nhóm sinh viên của Trường tham gia các cuộc thi; cử sinh viên các câu lạc bộ khởi nghiệp tham dự các hoạt động;

- Phối hợp với các đơn vị điều động và quản lý HSSV trong suốt thời gian tổ chức các hoạt động;

- Chọn cử cộng tác viên hỗ trợ tổ chức các chương trình;

- Chỉ đạo lực lượng vệ sĩ bố trí khu vực đỗ xe, phân luồng đảm bảo giao thông thông suốt; mời công an, bố trí vệ sĩ phối hợp làm tốt công tác an ninh trật tự trong thời gian tổ chức các hoạt động;

- Lập dự toán kinh phí (phần Trường Đại học Vinh hỗ trợ) trình Nhà trường phê duyệt.

3.2. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

- Triển khai phân công viết tham luận tại hội thảo;

- Phối hợp chọn gửi các ý tưởng, dự án của cán bộ Trường tham gia các cuộc thi khởi nghiệp theo kế hoạch;

- Phối hợp triển khai việc xét chọn, tôn vinh các trí thức trong lĩnh vực KHCN có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2023;

- Phối hợp với Sở KH&CN điều hành các phiên hội thảo và các hoạt động liên quan theo kế hoạch.

3.3. Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Phối hợp đón tiếp đại biểu; chuẩn bị công tác lễ tân, khánh tiết theo quy định;

- Bố trí cốc uống nước trong các hoạt động tại Hội trường A;

- Chỉ đạo Bộ phần Truyền thông thực hiện công tác thông tin truyền thông theo quy định.

3.4. Phòng Quản trị và Đầu tư

- Bố trí Hội trường A, đảm bảo nguồn điện ổn định, hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ các hoạt động; bố trí cán bộ trực kỹ thuật phục vụ các hoạt động tại hội trường;

- Bố trí sân bãi, nguồn điện phục vụ cho các gian hàng tham gia triển lãm;

- Phối hợp với Trường Kinh tế bổ sung máy chiếu, màn chiếu, bục phát biểu tại phòng họp tầng 4 nhà A0 đảm bảo các hoạt động;

- Đảm bảo công tác vệ sinh trong toàn bộ khu vực trước, trong và sau khi tổ chức các hoạt động.

3.5. Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền để cán bộ, học sinh, sinh viên biết và tham gia các hoạt động;

- Quán triệt, phối hợp điều động sinh viên tham dự các hoạt động theo kế hoạch.

3.6. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên

- Phối hợp tuyên truyền và cử đại diện Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, các liên chi đoàn, liên chi hội tham dự các hoạt động;

- Chọn 04 tiết mục văn nghệ biểu diễn tại Lễ khai mạc Techfest Nghệ An Open 2023 (sáng 13/10/2023).

3.7. Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến

Bố trí đường truyền internet đến Hội trường A, sảnh Hội trường A phục vụ các hoạt động.

3.8. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Cấp kinh phí Trường Đại học Vinh hỗ trợ tổ chức hoạt động theo dự toán được Hiệu trưởng phê duyệt.

3.9. Các trường, khoa, viện và các đơn vị liên quan khác

- Phối hợp thông tin, tuyên truyền; cử lãnh đạo và cán bộ tham dự các hoạt động theo kế hoạch;

- Các đơn vị đào tạo thông báo cho HSSV biết và điều động HSSV tham gia chương trình theo đúng đối tượng, số lượng; cử cán bộ điểm danh, quản lý sinh viên trong suốt thời gian tổ chức chương trình.