- Thời gian: Cả ngày 13/3/2019 (Từ 08h00’ buổi sáng và Từ 14h00’ buổi chiều).

- Địa điểm: Phòng họp tầng 4 Nhà A1.
- Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Vinh (tầng 1 nhà A0), ĐT 02 38 37 33 666, cô Dung phụ trách: 0948 521266; email: hotrosinhvien@vinhuni.edu.vn.

Ban Tổ chức kinh mời các bạn sinh viên quan tâm tham gia chương trình giao lưu. Đặc biệt là các bạn đã và đang tham gia các khóa học tiếng Nhật tại Đại học Vinh hoặc vùng lân cận.