BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                                

       Số: 110/ĐHV-ĐTLT                                           Nghệ An, ngày 26  tháng 01 năm 2016

         V.v tổ chức chương trình

Tặng quà cho đồng bào nghèo năm 2016

 

               Kính gửi:

  •                                - Huyện ủy;
  •                                - Ủy ban Nhân dân các huyện.

      Hưởng ứng thư kêu gọi ủng hộ người nghèo của đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nghệ An nhân dịp Tết cổ truyền 2016, Trường Đại học Vinh tổ chức chương trình tặng quà cho đồng bào nghèo tỉnh Nghệ An. Sau khi làm việc, trao đổi, nhà trường đã thống nhất với các huyện về việc tặng quà cho đồng bào nghèo ở các địa phương, chương trình cụ thể như sau:

1. Mục đích, ý nghĩa

Chương trình được tổ chức nhằm giúp đỡ, hỗ trợ cho đồng bào nghèo và các trường học khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An được đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 trong không khí vui tươi, ấm cúng; là hoạt động xã hội thể hiện đạo lý “lá lành đùm lá rách”, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng đối với đồng bào nghèo gặp nhiều khó khăn, thiệt thòi trong cuộc sống.

2. Dự kiến thời gian, địa điểm trao quà

2.1. Thời gian: Từ ngày 27/01 đến 30/01/2016

2.2. Địa điểm: Trụ sở Ủy ban nhân dân các xã được tặng quà.

3. Đối tượng nhận quà

Hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, do địa phương bình chọn, đề nghị.

4. Quà tặng

4.1. Đối với Huyện ủy, UBND huyện: Nhà trường tặng 04 bộ ấm trà in logo Trường Đại học Vinh và 04 cuốn lịch treo tường loại 7 tờ.

4.2. Đối với mỗi điểm xã, quà tặng gồm:

- Ủy ban Nhân dân xã: 02 bộ ấm trà in logo Trường Đại học Vinh và 02 cuốn lịch treo tường loại 7 tờ;

- 20 suất quà, mỗi suất gồm: 500.000 đồng, 01 tờ lịch, 01 áo phông và 01 mũ lưỡi trai in logo Trường Đại học Vinh (tặng 20 hộ nghèo do xã bình xét);

- 50 áo phông mới, 50 mũ lưỡi trai in logo Trường Đại học Vinh và 100 tờ lịch (tặng đoàn viên thanh niên xã thông qua BCH Đoàn xã);

- 100 bộ quân phục; 50 vỏ chăn đơn; 50 chiếc ba lô; 50 chiếc màn tuyn; 50 mũ tai bèo đã qua sử dụng (ủy quyền cho UBND xã cấp phát cho người nghèo).

 5. Để chương trình được tổ chức một cách hiệu quả, trang trọng, ấm cúng, an toàn, tiết kiệm, hỗ trợ kịp thời và đúng đối tượng, Trường Đại học Vinh mong nhận được sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ từ phía Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và các xã có đồng bào được tặng quà. Cụ thể:

5.1. Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các xã tiến hành chọn cử và lập danh sách 20 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để Trường Đại học Vinh tổ chức trao quà trực tiếp.

5.2. Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận cơ sở vật chất khác do Trường Đại học Vinh tặng và tổ chức xét trao, phân bổ cho đồng bào nghèo sử dụng.

5.3. Thông tin rộng rãi về chương trình cho nhân dân địa phương được biết, thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm để các đối tượng nhận quà nắm rõ và tham dự chương trình do nhà trường tổ chức.

5.4. Cử cán bộ làm đầu mối để phối hợp với Trường Đại học Vinh chuẩn bị chu đáo cho việc tổ chức chương trình.

5.5. Phối hợp chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí địa điểm để nhà trường tổ chức tặng quà.

Trường Đại học Vinh chân thành cảm ơn sự quan tâm và mong muốn nhận được sự giúp đỡ, hợp tác của địa phương nhằm cùng nhà trường tổ chức có hiệu quả chương trình có ý nghĩa này.

 Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ông Đoàn Văn Minh, Cán bộ Trung tâm Đào tạo liên tục và chuyển giao khoa học công nghệ, dịch vụ giáo dục Trường Đại học Vinh. Điện thoại: 0914.530999. Email: doanminh@vinhuni.edu.vn.

Trân trọng!

 

Nơi nhận:                                                                                  KT. HIỆU TRƯỞNG

- Như k/g;                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG    

- Ban Giám hiệu (để b/c);                                                                                 

- Lưu HCTH, ĐTLT.                                                                          (Đã ký)

 

                                                                                                 TS. Trần Tú Khánh