1. Các nội dung chương trình 

- Tổ chức vòng chung kết; công bố kết quả và lễ trao giải cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp ĐMST Trường Đại học Vinh năm 2022;

- Công bố Quyết định kết nạp Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Vinh vào mạng lưới các trung tâm khởi nghiệp ĐMST thuộc các trường Đại học, cao đẳng Việt Nam.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian: 01 buổi, từ 14h00’ ngày 28/12/2022 (thứ Tư)

- Địa điểm: Hội trường A Trường Đại học Vinh.

3. Đối tượng, số lượng tham dự

3.1. Khách mời:

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An; các quỹ đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn.

3.2. Trường Đại học Vinh:

- Đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Đào tạo, KH&HTQT, CTCTHSSV, HCTH; đại diện các đơn vị đào tạo trong toàn trường; cán bộ và chuyên viên Trung tâm DV, HTSV&QHDN…

- Đại diện Ban thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký Hội sinh viên trường; đại diện BCH Đoàn, BTK Hội sinh viên các trường, viện, khoa đào tạo;

- HSSV tham gia các Câu lạc bộ Khởi nghiệp;

- HSSV có các ý tưởng, dự án khởi nghiệp tham gia cuộc thi Tìm kiếm ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Trường Đại học Vinh năm 2022;

- HSSV được điều động tham dự chương trình:

TT

Ngành học

Số lượng

Ghi chú

1.

Trường Kinh tế

75 SV

 

2.

Trường Sư phạm

50 SV

 

3.

Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

50 SV

 

4.

Viện Kỹ thuật và Công nghệ

75 SV

 

5.

Viện Công nghệ Hóa Sinh - Môi trường

50 SV

 

6.

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

50 SV

 

7.

Khoa Xây dựng

50 SV

 

8.

Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

20 SV

 

4. Phân công thực hiện

4.1. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp:

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan truyền thông, mời đại biểu, chuẩn bị các cơ sở vật chất và các điều kiện để tổ chức chương trình (băng rôn, ma két, biển tên, hoa, nước uống, văn nghệ, dẫn chương trình, lễ tân, cộng tác viên, công tác an ninh trật tự...); thành lập Ban giám khảo; lập dự toán trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Phối hợp với các đơn vị đào tạo điều động và quản lý HSSV trong suốt thời gian tổ chức chương trình;

4.2. Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Phòng Đào tạo, Trường Kinh tế:

- Cử cán bộ tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi;

- Cử cán bộ lãnh đạo, chuyên viên phụ trách các hoạt động khởi nghiệp ĐMST, dạy học dựa vào dự án, nghiên cứu khoa học tham dự chương trình.

4.3. Phòng Quản trị và Đầu tư:

- Bố trí Hội trường A, hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ hoạt động.

- Phối hợp làm tốt công tác vệ sinh trước và sau chương trình.

4.4. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

Thẩm định dự toán, cấp kinh phí tổ chức chương trình.

4.5. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường

- Cử cán bộ tham dự, cán bộ tham gia Ban Giám khảo cuộc thi;

- Chọn cử 02 lễ tân, 03 tiết mục văn nghệ tham gia chương trình;

- Tuyên truyền để đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực các hoạt động khởi nghiệp ĐMST, nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

4.6. Các trường, khoa, viện và các đơn vị liên quan khác:

- Cử đại diện lãnh đạo phụ trách các hoạt động khởi nghiệp ĐMST, dạy học dựa vào dự án, nghiên cứu khoa học tham dự chương trình;

- Thông báo cho HSSV biết và điều động HSSV tham gia chương trình theo đúng đối tượng; lập danh sách HSSV gửi về Trường qua Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp trước 10h00’ ngày 26/12/2022 (email: hotrosinhvien@vinhuni.edu.vn, cán bộ phụ trách: ThS. Hoàng Thị Thuý Vân, điện thoại: 0915.987186). Cử trợ lý quản lý HSSV điểm danh, quản lý người học trong suốt thời gian tổ chức chương trình.

Nhà trường yêu cầu trưởng các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên./.

20221223_cong_van_trien_khai.pdf