Mô tả công việc:
- Kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, nguyên liệu lưu kho theo các tiêu chuẩn.
- Kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu ra theo yêu cầu về chất lượng của công ty đã ban hành.
- Phân tích kết quả, lập báo cáo và duy trì dữ liệu cho mỗi lần kiểm tra.
- Báo cáo các vấn đề không phù hợp về chất lượng cho giám sát chất lượng để giải quyết và xử lý kịp thời.
- Thực hiện các công việc khác.

🔑 Yêu cầu:
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học,...
- Có kinh nghiệm tại vị trí tương đương là một lợi thế
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng xử lý tình huống tốt
- Trung thực.

📔𝐐𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐥𝐨̛̣𝐢:
- Lương thỏa thuận, lương năng suất
- Tham gia các chương trình bảo hiểm: Bảo hiểm XH, BHYT,BHTN
- Phụ cấp ăn ca, ca đêm,...
- Cơ hội đào tạo
- Môi trường làm việc thân thiện

⏰𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂:
Phòng Nhân sự - Trang trại TH Milk, Nghệ An.
Email: thfarm.hiring@thmilk.vn;
Điện thoại: 0931 779 887/ 0978 705 958.
Link ứng tuyển: https://jobs.thgroupglobal.com/THMF

Nhận hồ sơ từ ngày 20/1/2024-> 07/2/2024.