Chuyên gia DA nông trại chịu trách nhiệm thu thập, dọn dẹp, phân tích dữ liệu nông trại và nông nghiệp liên quan đến những hiểu biết có thể thực hiện để đưa ra quyết định.
✅ Nhiệm vụ & trách nhiệm chính:
Thu thập và tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cảm biến, vệ tinh và thiết bị trang trại;
• Hợp tác với các nhóm hoạt động liên quan để đảm bảo quy trình và tích hợp dữ liệu liền mạch;
• Làm sạch và xử lý trước dữ liệu thô để đảm bảo độ chính xác và đáng tin cậy;
• Địa chỉ thiếu hoặc chưa đầy đủ dữ liệu thông qua các kỹ thuật phù hợp;
• Tiến hành các phân tích thống kê để xác định mô hình, xu hướng và tương quan trong dữ liệu nông nghiệp;
• Phát triển các mô hình dự đoán để tối ưu hóa năng suất cây trồng, phân bổ tài nguyên và hiệu quả trang trại;
• Tạo hình ảnh và bảng điều khiển để truyền đạt thông tin chi tiết một cách hiệu quả;
• Trình bày các phát hiện cho các bên liên quan phi kỹ thuật một cách rõ ràng và dễ hiểu;
• Làm việc chặt chẽ với các nhà nông nghiệp, nông dân và các chuyên gia miền khác để hiểu rõ các thách thức và mục tiêu nông nghiệp;
• Dịch kiến thức miền thành chiến lược dữ liệu có thể thực hiện.
✅ Gửi hồ sơ tại : thuy.nt8@thgroupglobal.com✅
_______________________________
TH - nơi hạnh phúc nuôi dưỡng thành công
📍Email: hiring@thgroupglobal.com