Talent Acquisition Intern dành cho các bạn sinh viên năm 3,4 hoặc vừa mới tốt nghiệp có thể làm Full-time🌟
📌Bạn nào quan tâm đến HR đặc biệt là
Talent Acquisition có thể ứng tuyển cho cơ hội này nhé!

(1) Talent Acquisition Intern, Sales (Hanoi) - 6 Months
(2) Talent Acquisition Intern, Sales (HCM) - 6 Months
(3) Talent Acquisition Intern, Employer Branding & Early Careers (HCM) - 6 Months

Chi tiết JD: https://docs.google.com/.../1ahHbGlGJLXca1VaV.../mobilebasic