1. Quyền lợi

- Lương cứng từ 9 -12 trđ/tháng.

- Thưởng KPI theo quý: tối đa 3 tháng lương/năm.

- Thưởng KPI theo năm: tối đa 2 tháng lương/năm.

- Mỗi tháng nghỉ 8 ngày (thử 7 chủ nhật, hoặc chủ động đăng ký lịch nghỉ).

- Được đào tạo bài bản nghiệp vụ kế toán để nâng cao năng lực cá nhân.

2. Địa điểm làm việc: Tri Lễ, Quế Phong.

3. Mô tả Công việc

- Căn cứ kế hoạch bán hàng để lập dòng tiền thu.

- Thực hiện và kiểm tra hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan đến phần hành phụ trách, lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định của Công ty.

- Tính giá thành, nhập/xuất, đối soát kho thành phẩm.

- Tổng hợp báo cáo sản xuất, kiểm soát định mức sản xuất thực hiện so với kế hoạch .

- Tổng hợp thông tin đánh giá thực hiện kế hoạch SXKD.

- Theo dõi, quản lý công nợ phải trả để xây dựng KHTC theo tuần/tháng phù hợp.

- Tập hợp thông tin kho nguyên vật liệu, vật tư nông nghiệp, thiết bị, bán thành phẩm và thành phẩm; điều tiết tồn kho.

- Các công việc khác được phân công.

4. Yêu cầu

- Tốt nghiệp (hoặc sắp tốt nghiệp) các ngành kế toán, kinh tế.

- Chịu khó, ham học hỏi.

- Chưa có kinh nghiệm vào sẽ được đào tạo.
5. Liên hệ: 0911968779 (Ms. Đào, Phụ trách nhân sự).