Các ứng viên có thể nộp hồ sơ xin việc trên trang web tuyển dụng của Samsung (https://www.samsungcareers.com).
Sau khi vượt qua vòng kiểm tra hồ sơ, các ứng viên sẽ trải qua quá trình đánh giá mức độ phù hợp với công việc, Bài kiểm tra năng lực công việc của Samsung (GSAT), sàng lọc phỏng vấn và kiểm tra sức khỏe tuyển dụng.
Samsung là tập đoàn lớn của Hàn Quốc duy trì hệ thống tuyển dụng mở cho nhân viên mới, mục đích là để tạo cơ hội công bằng cho những người trẻ tuổi.
Vào tháng 5/2022, Samsung đã công bố kế hoạch tuyển dụng 80.000 nhân viên mới để mở rộng việc làm cho các bạn trẻ từ năm 2022 đến 2026.
Mức lương khởi điểm (tính theo năm) cho sinh viên mới tốt nghiệp đại học vào làm việc tại Samsung Electronics liên tục được nâng lên 48 triệu won vào năm 2021; 51,5 triệu won vào năm 2022 và 53 triệu won vào tháng 11/2022. Ngoài lương, Samsung còn bổ sung các chế độ phúc lợi như 3 ngày nghỉ có lương cho nhân viên để cân bằng giữa công việc và cuộc sống.