ThS. Đoàn Văn Minh, Phó Giám đốc trung tâm DV,HTSV&QHDN gặp mặt, chia sẻ cùng các em sinh viên được nhận học bổng Đồng hành 2023 

Danh sách 12 sinh viên, 03 học sinh Trường Đại học Vinh được nhận học bổng

Trung tâm DV,HTSV&QHDN