I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Các hoạt động được tổ chức nhằm hỗ trợ cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn, HSSV có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh xa về quê đón Tết; đồng bào nghèo các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh được đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trong không khí phấn khởi, vui tươi, ấm cúng, góp phần thực hiện tốt chủ trương “Tết vì người nghèo”.

- Đây là các hoạt động xã hội lớn, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “lá lành đùm lá rách”; phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; thể hiện tinh thần tương thân tương ái, phục vụ cộng đồng của cán bộ, viên chức và HSSV Trường Đại học Vinh.

- Chương trình tổ chức an toàn, tiết kiệm, ấm cúng, phát huy tinh thần đoàn kết, tinh thần nhân văn, tính cộng đồng trong quá trình triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG, CÁCH THỨC TRIỂN KHAI

1. Chương trình “Tết ấm cho HSSV”

1.1. Nội dung:

Nhà trường tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn, HSSV ở xa về quê đón Tết Quý Mão 2023 đầm ấm cùng gia đình.

1.2. Đối tượng, tiêu chí xét chọn:

- Đối tượng: HSSV hệ chính quy hiện đang học tập trung tại trường, có hoàn cảnh khó khăn nhưng không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện; HSSV thường trú tại các tỉnh cách xa Trường Đại học Vinh có hoàn cảnh khó khăn.

- Thứ tự ưu tiên trong xét hồ sơ:

+ HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa; mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động để nuôi sống gia đình;

+ HSSV bị tai nạn rủi ro đột xuất, có hoàn cảnh khó khăn; HSSV có bố hoặc mẹ qua đời hoặc gặp rủi ro nghiêm trọng trong năm;

+ HSSV con hộ nghèo là người dân tộc thiểu số hoặc sống ở vùng đặc biệt khó khăn;

+ HSSV là người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn;

+ HSSV là người dân tộc thiểu số, sống ở vùng đặc biệt khó khăn hoặc vùng sâu, vùng xa thuộc hộ cận nghèo;

+ HSSV con các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn;

+ HSSV con hộ nghèo (không thuộc các đối tượng trên);

+ HSSV thuộc gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học;

+ HSSV thường trú tại các tỉnh cách xa Trường Đại học Vinh có hoàn cảnh khó khăn;

+ Các đối tượng HSSV có hoàn cảnh khó khăn khác...

1.3. Số lượng:

Căn cứ vào số lượng HSSV học tập trung, tỷ lệ HSSV có hoàn cảnh khó khăn, hộ khẩu thường trú của HSSV, Nhà trường dự kiến phân bổ chỉ tiêu như sau:

TT

Khoa/Viện/Trường trực thuộc

Suất suất tối đa

1

Trường Kinh tế

80

2

Trường Sư phạm

80

3

Trường Khoa học xã hội và Nhân văn

35

4

Viện Kỹ thuật & Công nghệ

60

5

Viện Công nghệ Hóa, Sinh - Môi trường

15

6

Viện Nông nghiệp và Tài nguyên

10

7

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

45

8

Khoa Xây dựng

15

9

Khoa Giáo dục Thể chất

05

10

Khoa Giáo dục Quốc phòng

05

11

Trường THPT Chuyên

10

12

Trường Tiểu học, THCS, THPT thực hành

05

Tổng cộng

365

            Trong quá trình triển khai thực hiện, Nhà trường sẽ căn cứ số lượng thực tế các khoa, viện, trường trực thuộc đề xuất; hoàn cảnh của từng HSSV và số tiền học bổng, quà tặng quyên góp được để quyết định số HSSV được tặng quà. 

- Giá trị mỗi suất quà: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng).

1.4. Quy trình xét chọn:

- Các viện, khoa, trường thuộc và trực thuộc (các đơn vị) căn cứ vào kế hoạch của Nhà trường, phổ biến cho toàn bộ HSSV biết, hướng dẫn cho các lớp triển khai xét chọn, giới thiệu HSSV theo đúng đối tượng, tiêu chí và thứ tự ưu tiên như trên.

- Việc xét chọn được tiến hành công khai, minh bạch, công bằng và đúng đối tượng, không để sót các đối tượng HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về danh sách HSSV của đơn vị mình. Nhà trường (Hội đồng chế độ chính sách HSSV) căn cứ vào đối tượng, chỉ tiêu, hoàn cảnh thực tế của HSSV để xét chọn và quyết định danh sách HSSV được thụ hưởng.

1.5. Hồ sơ xét cấp:

- Biên bản họp xét của Hội đồng kèm theo danh sách HSSV được đơn vị đề nghị. Danh sách HSSV được lập trên excel, gồm các cột: TT, họ và tên, ngày sinh, lớp, quê quán (tỉnh), hoàn cảnh, điện thoại liên hệ. 

- Tờ khai của HSSV (theo mẫu), có xác nhận của đơn vị.

Lưu ý: Các đơn vị căn cứ hoàn cảnh để xét và sắp xếp danh sách HSSV theo thứ tự ưu tiên. Đối với những HSSV đã có hồ sơ lưu ở đơn vị phù hợp với các tiêu chí nêu trên (trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí, hồ sơ HSSV khó khăn, HSSV thường trú ở xa…), các đơn vị xác nhận danh sách, không để HSSV phải nạp thêm giấy tờ.

1.6. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian dự kiến tổ chức chương trình: 19h00’ ngày 12/01/2023 (thứ Năm ngày 21/12 năm Nhâm Dần).  

- Địa điểm: Hội trường A Trường Đại học Vinh.

2. Chương trình “Thăm hỏi, tặng quà Tết cho đồng bào nghèo các huyện miền núi tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh năm 2023”

2.1. Địa phương, đối tượng tặng và quà tặng:

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết trực tiếp cho đồng bào nghèo các huyện miền núi của các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh; dự kiến gồm các huyện: Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong thuộc tỉnh Nghệ An; huyện Hương Sơn thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Trong đó:

- Tại huyện Quỳ Hợp, Nhà tường tổ chức thăm hỏi, tặng 30 suất quà cho 30 hộ dân xã Châu Lộc (do UBND tỉnh giao chỉ tiêu); danh sách tặng quà do địa phương bình xét, mỗi suất 500.000 đồng; tặng 100 áo phông có logo Đại học Vinh và một số quân trang, quân phục đã qua sử dụng cho địa phương.

- Tại huyện Hương Sơn, Trường Đại học Vinh phối hợp Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức chương trình “Điều ước cho em - Tiếp sức tới trường”, trao 30 suất học bổng cho học sinh nghèo tại xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, mỗi suất 500.000 đồng; tặng 100 áo phông có logo Đại học Vinh cho địa phương.

- Tại các huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Nhà trường tổ chức thăm hỏi mỗi huyện 01 điểm xã; mỗi xã tặng 20 suất quà cho 20 hộ dân do địa phương đề xuất; mỗi suất 500.000 đồng; mỗi xã 100 áo phông có logo nhà trường và một số quân trang, quân phục đã qua sử dụng cho nhân dân.

2.2. Cách thức tổ chức

- Nhà trường liên hệ các địa phương và tổ chức đoàn công tác trực tiếp đến tặng quà Tết cho các đối tượng theo đề nghị của các địa phương.

- Thời gian: Từ ngày 10/01 đến ngày 12/01/2023 (19-21/12 Nhâm Dần).  

3. Các chương trình Tết vì người nghèo khác

 3.1. Các chương trình gồm:

- Chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân Quý Mão 2023” của tỉnh Nghệ An;

- Chương trình “Tết sum vầy - Xuân kết nối” của tỉnh Hà Tĩnh;

- Các chương trình thăm hỏi, tặng quà cho nhân dân các địa phương nơi trường đóng.

3.2. Cách thức tổ chức

- Nhà trường giao cho Công đoàn trường chủ trì, tham mưu Ban Giám hiệu đề xuất địa phương tặng quà, quà tặng và hình thức trao quà phù hợp.

- Thời gian: Hoàn thành trước ngày 12/01/2023 (21/12 Nhâm Dần).  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí tặng quà: Chương trình ‘Tết ấm cho HSSV”: 182.500.000 đồng; Chương trình “Thăm hỏi, tặng quà đồng bào nghèo các huyện miền núi Nghệ An, Hà Tĩnh”: 50.000.000 đồng.

- Kinh phí tổ chức: Có dự toán được Hiệu trưởng phê duyệt;                                                   

2. Nguồn kinh phí

- Trích từ nguồn quỹ phúc lợi và các nguồn khác của Trường Đại học Vinh.

- Kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm đóng góp và trích từ Quỹ Hỗ trợ HSSV Trường Đại học Vinh (trao quà cho HSSV);

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, dự toán kinh phí tổng thể trình Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt;

- Kêu gọi, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ, ủng hộ bằng hiện vật, kinh phí để tổ chức chương trình;

- Phối hợp với Phòng Công tác chính trị HSSV và các đơn vị liên quan xét duyệt hồ sơ HSSV được tặng quà;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị quà tặng, các cơ sở vật chất cho việc tổ chức các hoạt động;

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Tết ấm cho HSSV” và chương trình “Thăm hỏi đồng bào nghèo các huyện miền núi tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh” đảm bảo an toàn, tiết kiệm, trang trọng, ấm cúng, đúng kế hoạch; tổ chức tổng kết, hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán theo quy định.

2. Công đoàn trường

- Tuyên truyền sâu rộng trong công đoàn viên về mục đích, ý nghĩa của các hoạt động vì người nghèo; vận động viên chức, người lao động tiếp tục quan tâm, chăm lo HSSV có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng khó khăn khác.

- Chủ trì tổ chức các chương trình Tết vì người nghèo do tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức và các chương trình thăm hỏi, tặng quà cho nhân dân các địa phương nơi Trường đóng.

3. Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên

- Tuyên truyền sâu rộng trong viên chức, người lao động, HSSV và học viên về mục đích, ý nghĩa của các chương trình nêu trên. Vận động viên chức, người lao động, HSSV tiếp tục quan tâm, chăm lo cho HSSV có hoàn cảnh khó khăn.

- Phối hợp Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp tiếp nhận danh sách và hồ sơ đăng ký xét chọn, tham mưu Hội đồng chế độ chính sách cho người học xét duyệt danh sách HSSV trình Hiệu trưởng ban hành quyết định tặng quà Tết của chương trình “Tết ấm cho HSSV” năm 2023.

- Phối hợp tổ chức chương trình “Tết ấm cho HSSV” năm 2023.

4. Phòng Hành chính tổng hợp

- Cung cấp thông tin, mời các cơ quan thông tấn, báo chí tham dự và đưa tin cho các hoạt động;

- Cấp lịch 2023 của nhà trường và các ấn phẩm khác làm quà tặng cho các địa phương, cơ quan.

- Bố trí phương tiện của trường phục vụ các đoàn công tác của Nhà trường đi tặng quà tại các địa phương theo kế hoạch.

- Cử cán bộ tham gia các hoạt động thăm hỏi, tặng quà theo phân công.

5. Trung tâm GDQP&AN

Phối hợp chuẩn bị quân trang quân phục đã qua sử dụng, giặt sạch, phân loại và đóng gói theo danh mục và số lượng được phê duyệt cho từng xã, hoàn thành trước 9h00 ngày 09/01/2023 (thứ Hai).

6. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Phối hợp kêu gọi sự ủng hộ từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ; bố trí nguồn kinh phí tổ chức các hoạt động theo kế hoạch.

- Cấp áo phông in logo nhà trường làm quà tặng cho các địa phương.

- Cấp kinh phí tổ chức chương trình sau khi dự toán được Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt; hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán khi kết thúc chương trình.

7. Phòng Quản trị và Đầu tư

- Chuẩn bị Hội trường A, hệ thống âm thanh, ánh sáng đảm bảo để tổ chức tốt chương trình “Tết ấm cho HSSV” năm 2023.

- Làm tốt công tác vệ sinh trước và sau khi tổ chức chương trình.

 

8. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên

- Tuyên truyền về việc tổ chức các chương trình Tết vì người nghèo và vận động đoàn viên, thanh niên tiếp tục quan tâm, chăm lo cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và các hoạt động phục vụ cộng đồng khác.

- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ và chọn cử sinh viên làm lễ tân phục vụ chương trìnhTết ấm cho HSSV” năm 2023.

- Phối hợp tổ chức các chương trình thăm hỏi, tặng quà cùng các hoạt động của Nhà trường.

9. Các viện, khoa, trường thuộc và trực thuộc

- Tuyên truyền sâu rộng trong viên chức, người lao động, HSSV về mục đích, ý nghĩa của các chương trình. Vận động viên chức, người lao động, HSSV tiếp tục quan tâm, chăm lo HSSV có hoàn cảnh khó khăn; thông qua đó giáo dục ý thức, trách nhiệm cộng đồng cho HSSV của Nhà trường.

- Xét hồ sơ, lập danh sách HSSV theo đúng đối tượng, tiêu chí, thứ tự ưu tiên và gửi về Trường (qua Trung tâm DV, HTSV&QHDN trước 10h00’ ngày 11/01/2023 (thứ Tư), bản mềm danh sách gửi vào email: hotrosinhvien@vinhuni.edu.vn). Việc xét chọn phải được thực hiện một cách khách quan, minh bạch, công khai, đảm bảo không để sót các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nhà trường yêu cầu trưởng các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch này./.

20230104_ke_hoach_tang_qua_tet_am_2023.pdf