1. Đối tượng, tiêu chí và ưu tiên xét chọn

1.1. Đối tượng và tiêu chí xét chọn:

Là sinh viên hệ chính quy học tập trung tại trường, học sinh trường THPT Chuyên, các nhà nghiên cứu trẻ có đủ hồ sơ dự xét học bổng theo quy định và thỏa mãn các điều kiện sau đây:

a) Đối với học sinh Trường THPT Chuyên:

- Chỉ xét học sinh khối lớp 11, 12 (tính theo năm học 2021 - 2022).

- Đạt thành tích cao trong cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin (Học sinh giỏi Quốc gia đạt từ Giải Ba trở lên) hoặc đạt Giải Nhất Quốc gia các môn Ngữ văn, tiếng Anh, tiếng Pháp.

- Ưu tiên nhưng học sinh có chứng chỉ TOEFL (tiếng Anh) hoặc B2 (tiếng Pháp), có công trình NCKH hoặc đạt giải trong cuộc thi Khoa học kỹ thuật.

b) Đối với sinh viên:

- Chỉ xét sinh viên các khoá 59, 60, 61.

- Có kết quả học tập xếp loại xuất sắc hoặc loại giỏi các ngành thuộc khối khoa học tự nhiên A, A1, và B (xét điểm 3 học kỳ liên tiếp gần nhất).

- Ưu tiên những sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ TOEFL (tiếng Anh), B2 (tiếng Pháp) và có các công trình NCKH về khoa học tự nhiên đã được công bố (trên các tạp chí thuộc danh mục ISI gồm SCI, SCIE hoặc SCOPUS).

c) Đối với Nhà nghiên cứu trẻ:

- Là cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên cao học dưới 40 tuổi, thuộc khối ngành khoa học tự nhiên có công trình NCKH xuất sắc, đạt giải thưởng cao, được các cấp có thẩm quyền xác nhận và trao thưởng.

1.2. Thứ tự xét chọn:

Việc xét chọn theo thứ tự sau đây đến hết chỉ tiêu được xét cấp:

- Người học có đề tài NCKH đạt giải cao hoặc đạt giải trong các cuộc thi Olympic; học sinh đạt giải Quốc tế, Quốc gia các môn khoa học tự nhiên;

- Người học có chứng chỉ về TOEFL (tiếng Anh) hoặc B2 (tiếng Pháp);

- Người học có kết quả học tập, rèn luyện cao hơn;

- Người học thuộc các đối tượng: Dân tộc thiểu số; khuyết tật; hộ nghèo; có hoàn cảnh khó khăn và sống ở vùng đặc biệt khó khăn; con các đối tượng chính sách; có nhiều đóng góp cho phong trào HSSV Trường Đại học Vinh...

2. Chỉ tiêu, giá trị học bổng và số lượng hồ sơ dự xét

2.1. Chỉ tiêu: Trường Đại học Vinh được xét cấp tối đa 18 suất dành cho sinh viên, nhà nghiên cứu trẻ. Với đối tượng học sinh THPT Chuyên, sẽ giới thiệu tất cả những học sinh đáp ứng đầy đủ các tiêu chí ở điểm a, mục 1.1.

2.2. Giá trị mỗi suất học bổng:

- Suất dành cho sinh viên, nhà nghiên cứu trẻ: 26.000.000 đồng;

- Suất dành cho học sinh Trường THPT Chuyên: 13.000.000 đồng.

2.3. Phân bổ chỉ tiêu (bao gồm sinh viên và nhà nghiên cứu trẻ):

- Trường Sư phạm: 07 suất, giới thiệu 11 ứng viên.

- Viện Kỹ thuật & Công nghệ: 03 suất, giới thiệu 05 ứng viên.

- Trường Kinh tế: 02 suất, giới thiệu 03 ứng viên.

- Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường: 01 suất, giới thiệu 02 ứng viên.

- Viện Nông nghiệp và Tài nguyên: 01 suất, giới thiệu 02 ứng viên.

- Khoa Xây dựng: 01 suất, giới thiệu 02 ứng viên.

- Nhà nghiên cứu trẻ: 03 suất, mỗi đơn vị giới thiệu 01 ứng viên.

3. Hồ sơ và thời hạn xét duyệt

3.1. Hồ sơ dự xét:

- Danh sách đề nghị xét cấp học bổng (có xác nhận của Trợ lý Quản lý sinh viên và Trưởng đơn vị);

- Phiếu đăng ký xét chọn (theo mẫu gửi kèm);

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân;

- Bản sao các loại giấy tờ như: Bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận các thành tích, công trình NCKH và các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

- Bảng ghi kết quả học tập, rèn luyện:

+ Nếu là học sinh THPT Chuyên: Bản sao học bạ.

+ Nếu là sinh viên: Bảng điểm học tập và xếp loại rèn luyện 3 học kỳ gần nhất (có xác nhận của Nhà trường).

3.2. Thời hạn xét duyệt, trao học bổng:

- Thời hạn các đơn vị nạp hồ sơ để xét duyệt: 09h00’ngày 22/8/2022;

- Lễ Trao học bổng (Dự kiến) được tổ chức vào hồi 08h00’ ngày 7/9/2022.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung trên, thông tin rộng rãi trong học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu trẻ; chọn và lập danh sách ứng viên dự xét theo yêu cầu nêu trên gửi về Trường (qua Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp) gồm: 01 bản giấy và 01 bản mềm vào địa chỉ hộp thư điện tử hodung86dhv@gmail.com. Mọi thông tin liên quan, đề nghị liên hệ Chuyên viên Hồ Thị Dung, điện thoại: 0948.521266.

2022816_hoc_bong_vallet_2022.pdf