Trong thời điểm hiện nay, khi Nhà trường chưa tổ chức nhập học cho sinh viên khoá mới nên sẽ không nắm bắt được hoàn cảnh cụ thể của từng sinh viên, trong khi đó, Quỹ lại cần có thông tin trước ngày 30/9/2022 để khảo sát, thẩm tra và tổ chức xét chọn . Vì vậy, em nào thuộc đối tượng nêu trên hoặc biết về bạn mình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì giới thiệu cho Nhà trường với cách thức cụ thể như sau:

1. Nội dung giới thiệu: Họ tên, ngành học, địa chỉ thường trú, số điện thoại, khái quát về hoàn cảnh khó khăn của gia đình sinh viên.

2. Thời hạn giới thiệu: Trước 15h00’ ngày 29/9/2022.

3. Liên hệ: Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Vinh, tầng 1, Nhà A0, điện thoại/zalo: 0973336775 (cô Hồ Dung)

Quy trình: Sau khi được phía Nhà trường giới thiệu, Đại diện Quỹ sẽ trực tiếp đến nhà sinh viên để khảo sát, tìm hiểu và quyết định cấp học bổng toàn khoá học cho từng sinh viên.

Lưu ý: Chỉ áp dụng đối với sinh viên các ngành ngoài sư phạm vì sinh viên Sư phạm đã được Nhà nước hỗ trợ.