Danh sách sinh viên:

 1. Văn Thị Huyền Chi, Lớp 60 B6 Kế toán.
 2. Thái Doãn Đạt, lớp 60B1 Tài chính Ngân hàng.
 3. Đoàn Thị Ánh, lớp 60B1 Tài chính Ngân hàng.
 4. Nguyễn Thị Tú, lớp 60B2 Điều dưỡng.
 5. Nguyễn Cảnh An, lớp 60K2 Công nghệ thông tin.
 6. Nguyễn Văn Huy, lớp 59K Điện - Điện tử.
 7. Bùi Đình Chi, lớp 59K CNTT CLC.
 8. Nguyễn Văn Hoài, lớp 59K Điện - Điện tử.
 9. Lê Đình Quế, lớp 60K Nuôi trồng thuỷ sản.
 10. Bùi Quang Huy, lớp 60K Kỹ thuật Xây dựng.
 11. Ngô Thị Hoa, lớp 61A SP Toán CLC.
 12. Nguyễn Phương Hà, lớp 60A SP Toán CLC.
 13. Chu Thị Ngọc Hà, lớp 61A SP Toán CLC.
 14. Phạm Thị Hải Yến, lớp 60A SP Hoá.
 15. Vi Thị Thuận, lớp 60A SP Hoá.
 16. Nguyễn Thị Ngân, lớp 61A SP Vật lý.
 17. Dương Lê Ngọc Nam, 60A SP Toán CLC.
 18. Nguyễn Thị Quỳnh, lớp 60A SP Toán.

Danh sách học sinh Trường THPT Chuyên:

 1. Lê Xuân Hoàng.
 2. Nguyễn Thành Phi Long.
 3. Tô Huy Thế Anh.
 4. Hồ Ánh Sáng.
 5. Nguyễn Văn An.
 6. Trần Mạnh Hải.
 7. Đinh Việt Hoàng.
 8. Nguyễn Duy Chiến.
 9. Nguyễn Quốc Vui.
 10. Nguyễn Khắc Tùng Lâm.
 11. Trần Tuấn Hưng.
 12. Nguyễn Thành Long.

Chi tiết liên hệ: Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Vinh, tầng 1, Nhà A0, điện thoại: 097.3336775 (Mrs. Dung).