Danh sách 04 sinh viên được nhận Laptop đợt 26/4/2024, gồm:

1. Vy Thị Kim Chi (Dân tộc Thái).

2. Nguyễn Thị Quỳnh (Dân tộc Thái).

3. Vy Thị Kiều Nga (Dân tộc Thái).

Ban Tổ chức và Tình nguyện viên trao Laptop cho các bạn sinh viên

PS: Sinh viên Trường Đại học Vinh thuộc đối tượng là con em Dân tộc thiểu số hộ nghèo, hộ cận nghèo có nguyện vọng nhận Laptop cũ để phục vụ học tập thì liên hệ Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Vinh, tầng 1, Nhà A0, điện thoại: 0914.530999 (thầy Minh).