1. Việc cấp thẻ vào ra cơ quan

1.1. Từ tháng 6/2019, toàn bộ xe ô tô vào ra cơ quan tại Cơ sở I, Cơ sở Hưng Bình và Cơ sở II đều được cấp thẻ vào ra cơ quan. Gồm:

- Thẻ dành cho xe ô tô của cán bộ, viên chức, người lao động;

- Thẻ dành cho xe ô tô của học viên, sinh viên;

- Thẻ dành cho xe ô tô của khách liên hệ công tác;

- Thẻ dành cho xe ô tô của phụ huynh đưa đón học sinh;

- Thẻ dành cho xe ô tô phục vụ công trình, các dịch vụ;

- Thẻ dành cho xe ô tô của người ở tại Ký túc xá Hưng Bình.

1.2. Mẫu thẻ do Phòng Kế hoạch tài chính ban hành, có đóng dấu của Trường Đại học Vinh.

1.3. Khi vào ra, đỗ xe trong cơ quan, chủ phương tiện phải đặt thẻ lên bên phải kính trước ô tô để nhà trường thuận lợi trong công tác kiểm tra, giám sát.

1.4. Tuyệt đối cấm các phương tiện vào ra cơ quan, đậu, đỗ trong khuôn viên nhà trường khi chưa được cấp thẻ.

2. Việc thu phí

2.1. Thu phí chỗ đậu đối với phương tiện ô tô của người ở tại ký túc xá Hưng Bình và của học viên, sinh viên đi học bằng ô tô. Các đối tượng khác được miễn phí khi vào ra cơ quan.

2.2. Mức thu được quy định như sau:

- Người ở ký túc xá Hưng Bình có phương tiện ô tô gửi qua đêm, mức thu 300.000 đồng/tháng, thu theo quý.

- Học viên, sinh viên đi học bằng ô tô, mức thu 50.000 đồng/tháng, thu theo học kỳ, mỗi kỳ học tính 5 tháng.

3. Về trách nhiệm của các đơn vị liên quan

3.1. Các đơn vị trong toàn trường thông tin đến cán bộ, viên chức và người học, phụ huynh biết về chủ trương; tổng hợp, báo cáo phương tiện ô tô của cán bộ, viên chức, nhân viên và của các đối tượng liên quan thường xuyên vào ra cơ quan gửi về Trường (qua Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp) để Nhà trường cấp thẻ, cụ thể:

- Các đơn vị, đoàn thể trong toàn trường thông báo, tổng hợp đăng ký phương tiện ô tô của cán bộ, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình quản lý.

- Các khoa, viện: Thông báo, lập danh sách học viên, sinh viên thường xuyên đi học bằng xe ô tô và cung cấp biển kiểm soát của từng phương tiện.

- Trường THPT Chuyên, Trường THSP: Rà soát, lập danh sách đăng ký phương tiện ô tô của phụ huynh thường xuyên đưa đón học sinh qua cổng chính, cổng Trường THPT Chuyên (thời hạn nạp trước 15/9/2019).

- Phòng Quản trị và Đầu tư: Đăng ký phương tiện ô tô của các đơn vị phục vụ tại các công trình.

- Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp: Đăng ký phương tiện ô tô của các đơn vị phục vụ các hoạt động dịch vụ, sự kiện.

Đối với phương tiện của khách liên hệ công tác, khi vào cơ quan, lái xe phải báo cáo với vệ sĩ trực, gửi Chứng minh nhân dân để được cấp thẻ dành cho khách vào trường; khi ra khỏi trường phải trả lại thẻ và nhận lại Chứng minh nhân dân.

3.2. Giao cho Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp tổng hợp đăng ký từ các đơn vị, cấp phát thẻ cho các đối tượng; thu và nạp kinh phí đối với ô tô của học viên, sinh viên và tổng hợp, báo cáo nhà trường (qua phòng KHTC); quán triệt lực lượng vệ sĩ hướng dẫn, phân luồng giao thông; kiểm soát phương tiện vào ra cơ quan, không để các phương tiện không được cấp thẻ vào ra, đỗ xe trong khuôn viên Nhà trường.

3.3. Giao cho Trung tâm Nội trú lập danh sách, lập hợp đồng, thu tiền, cấp thẻ cho các đối tượng người ở tại ký túc xá Hưng Bình và nạp về trường từ đầu mỗi quý. Đối với các đối tượng đăng ký bổ sung phương tiện, trong vòng 5 ngày Trung tâm phải báo cáo để được cấp thẻ vào ra cơ quan theo quy định.

3.4. Giao Phòng KHTC in thẻ, cấp biên lai thu tiền; cử cán bộ thường xuyên theo dõi, tổng hợp, giám sát việc cấp phát thẻ; quản lý, thu kinh phí của các bộ phận liên quan và định kỳ báo cáo Ban Giám hiệu nhà trường theo quy định.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nội dung nêu, lập danh sách phương tiện xe ô tô (theo mẫu) và gửi về Trường (qua Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp) trước 16h00’ ngày 20/6/2019, các file mềm gửi về địa chỉ hotrosinhvien@vinhuni.edu.vn. Mọi thông tin chi tiết liên hệ điện thoại 0238 37 33 666, di động: 0983523056, Ông Trần Châu Thành, Phó Giám đốc Trung tâm.

mau_dang_ky.doc