1. Đối tượng: Học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh.

2. Trình độ: Tiếng Trung sơ cấp, trung cấp.

3. Giáo viên: Là người Việt Nam có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Trung, tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc.

4. Thời gian học: 2-3 buổi/tuần, lịch học cụ thể sẽ thống nhất trên cơ sở đăng ký của học viên.

5. Học phí: Học viên nộp học phí đủ chi trả cho giáo viên trên cơ sở thống nhất giữa hai bên, Nhà trường sẽ hỗ trợ phòng học, cơ sở vật chất nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên tham gia khoá học đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Dự kiến không quá 30.000 đồng/buổi/học viên.

Lưu ý: Ngoài các buổi học trực tiếp, học viên sẽ được tham gia các hoạt động Câu lạc bộ tiếng Trung và được giao lưu, trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa của các nước nói chung, đất nước Trung Quốc nói riêng.

6. Liên hệ và đăng ký

- Người học có nhu cầu, đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Vinh, tầng 1, nhà A0, di động 0919.412386 (Thầy Nguyễn Vinh Quang).