Chi tiết liên hệ: HỌC VIỆN KING SEJONG VINH, tầng 1, Nhà A1, Trường Đại học Vinh, 182, Lê Duẩn, P. Bến Thủy, Thành phố Vinh, Nghệ An.
Email: kingsejongvinh@gmail.com, Hotline: 0238.3555.222 (Giờ hành chính), Di động: 0971 393 402 (Hạnh Ngân).