Thời gian học: 3 buổi/tuần, 3 tiếng/buổi và học trong 7 tuần.

Hình thức học: Học Offline

Ghi chú: Học viên sẽ được tham gia các chương trình trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc hấp dẫn; sau khi hoàn thành khóa học, Học viên sẽ được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học.

Liên hệ: Văn phòng Viện King Sejong Vinh, tầng 1, Nhà A1, trường Đại học Vinh.

Hotline: 0238.3555.222 (Giờ hành chính); Email: kingsejongvinh@gmail.com