📌 Điều kiện đăng ký các khóa:
🔔 Lớp SC 1A: Dành cho người mới bắt đầu.
🔔 Lớp SC 1B:
- Đã tốt nghiệp khóa học Sejong 1A;
- Làm bài thi test năng lực đầu vào dành cho lớp 1B;
🔔 Lớp SC 2A:
- Đã tốt nghiệp khóa học Sejong 1B;
- Nộp chứng chỉ năng lực tiếng Hàn tương đương;
- Làm bài thi test năng lực đầu vào dành cho lớp2A;
🔔 Lớp SC 2B:
- Đã tốt nghiệp khóa học Sejong 2A;
- Nộp chứng chỉ năng lực tiếng Hàn tương đương;
- Làm bài thi test năng lực đầu vào dành cho lớp2B;
📌📌 Nếu bạn có thắc mắc gì hãy liên hệ ngay cho Học viện:
————————————————————————
HỌC VIỆN KING SEJONG VINH
📞 Địa chỉ liên hệ: Nhà A1, trường Đại học Vinh, 182, Lê Duẩn, Bến Thủy, Thành phố Vinh, Nghệ An.
📧 Email: kingsejongvinh@gmail.com
☎ Hotline: 0238.3555.222 (Giờ hành chính)
☎ Di động: 0971 393 402 (Hạnh Ngân).