I. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG

1. Đối tượng:

- Chủ hộ kinh doanh; chủ hộ trong các làng nghề; chủ trang trại, hợp tác xã; cán bộ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An có định hướng thành lập doanh nghiệp;

- Thanh niên lập nghiệp và các đối tượng liên quan khác có nhu cầu tham gia khóa bồi dưỡng.

2. Số lượng: 01 lớp, dự kiến 100 học viên.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian:  02 ngày, từ ngày 26/11 đến ngày 27/11/2020.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 8 (Nhà Điều hành) Trường Đại học Vinh.

III. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

1. Nội dung bồi dưỡng

- Cung cấp cho học viên các nội dung liên quan đến nội dung khởi nghiệp sáng tạo, các cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp.

- Cung cấp cho học viên những vấn đề cơ bản về Khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp; Quản trị chiến lược; Quản trị nhân sự; Quản trị marketing; Quản trị dự án đầu tư; Quản trị tài chính; Quản trị sản xuất; Quản lý kỹ thuật và công nghệ; Quản lý chất lượng; Quản trị hậu cần kinh doanh; Thương hiệu và sở hữu công nghệ, sở hữu trí tuệ; Đàm phán và ký kết hợp đồng; Kỹ năng bán hàng; Kỹ năng làm việc nhóm...

2. Kế hoạch tổ chức

Ngày

Giờ

Nội dung chương trình

Địa điểm

Thực hiện

26/11

8:00

Khai giảng khóa bồi dưỡng

Hội trường Tầng 8 Nhà Điều hành

- BTC

8:40

Bài 1: Tìm kiếm và đánh giá ý tưởng kinh doanh

Hội trường Tầng 8 Nhà Điều hành

- ThS. Hoàng Thị Thúy Vân, Giảng viên bộ môn QTKD, Khoa Kinh tế Trường Đại học Vinh

14:00

Bài 2: Định vị bản thân phát triển sự nghiệp thời đại 4.0

Bài 3: Khởi nghiệp sáng tạo: 6 bước khởi sự kinh doanh thành công

Trung tâm Hội nghị Phương Đông (KS Mường Thanh Phương Đông)

- TS. Lê Thẩm Dương, Diễn giả, Trưởng khoa QTKD Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

27/11

8:00

Bài 4: Quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay

Hội trường Tầng 8 Nhà Điều hành

- TS. Hồ Diệu Ánh, Trưởng bộ môn QTKD, Khoa Kinh tế Trường Đại học Vinh

10:00

Bài 5: Thương hiệu và sở hữu công nghệ, sở hữu trí tuệ

Hội trường Tầng 8 Nhà Điều hành

- ThS. Nguyễn Xuân Trung, Sở KH&CN Nghệ An

14:00

Bài 6: Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán chuyên nghiệp trong kinh doanh

Hội trường Tầng 8 Nhà Điều hành

- PGS.TS. Bùi Văn Dũng, Diễn giả, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Đức Nghệ An

16:30

Bế giảng khóa bồi dưỡng, trao Giấy chứng nhận

Hội trường Tầng 8 Nhà Điều hành

- BTC

 

IV. ĐĂNG KÝ THAM GIA

Sinh viên và các đối tượng khác có nhu cầu đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Vinh, điện thoại: 0238.3733666, email: hotrosinhvien@vinhuni.edu.vn; cán bộ phụ trách: chuyên viên Hồ Thị Dung, điện thoại: 0948521266. Thời hạn đăng ký: 16h00’ ngày 25/11/2020.

Nhà trường yêu cầu các khoa, viện thông báo cho sinh viên được biết để đăng ký tham gia nếu có nguyện vọng.