Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm

Gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Trường Đại học Sư phạm Vinh, nay là Trường Đại học Vinh, từ ban đầu chỉ có 1 cán bộ thỉnh giảng, đến tổ Tâm lý học - Giáo dục học, Bộ môn Tâm lý học - Giáo dục học, năm 1995, Khoa Giáo dục Tiểu học đã được thành lập và đến năm 2010, Khoa được đổi tên thành Khoa Giáo dục. Đến nay, Khoa Giáo dục đã có đội ngũ gồm 39 cán bộ, giảng viên, giáo viên trong đó có 4 phó giáo sư, 20 tiến sĩ, 17 thạc sĩ. Số lượng người học hiện nay của Khoa có gần 8.500 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh theo học ở 3 ngành đào tạo đại học, 3 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 1 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Qua 25 năm xây dựng và phát triển, Khoa Giáo dục đã đào tạo, bồi dưỡng được hơn 30.000 giáo viên mầm non, tiểu học và cán bộ quản lý giáo dục cho khu vực Bắc Trung bộ và cả nước, đặc biệt trong đó có hơn 3.000 thạc sĩ và tiến sĩ. Rất nhiều người đã trưởng thành nhanh chóng sau khi ra trường, hiện đã là những nhà giáo xuất sắc, là các nhà khoa học, là các nhà quản lý có uy tín và giữ các trọng trách, chức vụ quan trọng trong xã hội.

Tại buổi Gặp mặt, các thế hệ cựu sinh viên đã phối hợp với Khoa tặng 30 suất học bổng cho các sinh viên có thành tích xuất sắc, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện. Có thể nói, đây là nghĩa cử mang ý nghĩa nhân văn của cộng đồng cựu sinh viên khoa Giáo dục, góp phần khích lệ, hỗ trợ trước những thành tích và hoàn cảnh khó khăn của các em sinh viên, thể hiện sự quan tâm của cộng đồng nhằm động viên các em vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong học tập và rèn luyện để lập thân, lập nghiệp.


Anh Vũ Trọng Đông, Trưởng Ban liên lạc cựu sinh viên khoa Giáo dục trao học bổng của các thế hệ cựu sinh viên


Anh Phan Duy Nghĩa (lớp 40A2), anh Đậu Đức Minh (lớp 40A1), chị Trần Ngọc Trang (lớp 40MN) trao học bổng của cựu sinh viên khóa 40 dành cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn


Chị Nguyễn Thị Lan, cựu sinh viên khóa 45 trao học bổng cho các em sinh viên

Cũng tại buổi lễ này, GS.TS. Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Nhà trường đã đánh giá cao những kết quả đào tạo, những đóng góp của Khoa Giáo dục cho Trường Đại học Vinh, cho tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Bước vào giai đoạn phát triển mới của Trường Đại học Vinh, thầy Hiệu trưởng yêu cầu Khoa Giáo dục giữ vững và phát huy nền tảng, lợi thế, bản chất của một trung tâm nghiên cứu khoa học giáo dục, gắn liền giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở đó, chủ động, tích cực nghiên cứu và thực hiện đổi mới phương thức đào tạo, mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp dạy học, cách thức kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; tăng cường và chủ động hợp tác, trao đổi, liên thông, liên kết trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng cán bộ với các cơ sở trong và ngoài nước, nâng cao năng lực, bản lĩnh hội nhập quốc tế của cán bộ và nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên.


GS.TS. Nguyễn Huy Bằng phát biểu tại buổi lễ


Chị Lê Thị Hạnh, cựu sinh viên khóa 36, Giáo dục Tiểu học phát biểu tại buổi lễ


Lãnh đạo khoa Giáo dục tặng hoa tri ân các nguyên Trưởng khoa qua các thời kỳ

                                           Trung tâm HTSV&QHDN