1. Đối tượng, tiêu chí và ưu tiên xét chọn

1.1. Đối tượng và tiêu chí xét chọn:

Là sinh viên hệ chính quy học tập trung tại trường và học sinh trường THPT Chuyên có đủ hồ sơ dự xét học bổng theo quy định và thỏa mãn các điều kiện sau đây:

a) Đối với học sinh Trường THPT Chuyên:

- Chỉ xét học sinh khối lớp 11, 12 (tính theo năm học 2018 - 2019).

- Xếp loại học lực giỏi, hạnh kiểm tốt trở lên.

- Đạt danh hiệu học sinh giỏi tỉnh từ giải Nhì trở lên (hoặc từ giải Ba đối với học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh ở vùng sâu vùng xa).
- Điểm trung bình cả năm học của từng môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học tối thiểu là 8,0 điểm.

- Ưu tiên học sinh giỏi quốc gia, quốc tế các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học.

b) Đối với sinh viên:

- Là sinh viên đang học khóa 59 trở về trước hệ chính quy các ngành thuộc khối khoa học tự nhiên, có:

- Kết quả học tập năm học 2017 - 2018 và học kỳ I năm học 2018 - 2019 đạt loại giỏi trở lên, xếp loại rèn luyện đạt loại khá trở lên;

- Ưu tiên những sinh viên có chứng chỉ ngoại ngữ TOEFL tiếng Anh, B2 tiếng Pháp và các công trình nghiên cứu khoa học về khoa học tự nhiên đã được công bố (trên các tạp chí thuộc danh mục ISI gồm SCI, SCIE hoặc SCOPUS).

1.2. Thứ tự xét chọn:

Việc xét học bổng được ưu tiên theo thứ tự sau đây đến hết chỉ tiêu được xét cấp:

- Người học có đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải cao hoặc đạt giải trong các cuộc thi Olympic; học sinh đạt giải Quốc tế, Quốc gia các môn khoa học tự nhiên;

- Người học có chứng chỉ về TOEFL (tiếng Anh) hoặc B2 (tiếng Pháp);

- Người học có kết quả học tập, rèn luyện cao hơn;

- Người học thuộc các đối tượng: Dân tộc thiểu số; khuyết tật; hộ nghèo; có hoàn cảnh khó khăn và sống ở vùng đặc biệt khó khăn; con các đối tượng chính sách; có nhiều đóng góp cho phong trào HSSV Trường Đại học Vinh...

2. Chỉ tiêu, giá trị học bổng và số lượng hồ sơ dự xét

- Chỉ tiêu: Trường Đại học Vinh được xét cấp tối đa 33 suất, dự kiến gồm 15 học sinh và 18 sinh viên.

- Giá trị mỗi suất học bổng:

+ Suất dành cho sinh viên: 18.000.000 đồng;

+ Suất dành cho học sinh Trường THPT Chuyên: 10.500.000 đồng.

- Hồ sơ dự xét:

+ Trường THPT Chuyên: Giới thiệu 30 học sinh.

+ Viện Sư phạm Tự nhiên: Giới thiệu 20 sinh viên;

+ Viện Kỹ thuật & Công nghệ: Giới thiệu 08 sinh viên;

+ Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường: Giới thiệu 04 sinh viên;

+ Viện Nông nghiệp và Tài nguyên: Giới thiệu 02 sinh viên.

+ Khoa Xây dựng: Giới thiệu 02 sinh viên.

3. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ dự xét học bổng

3.1. Hồ sơ dự xét:

- Danh sách đề nghị xét cấp học bổng (có xác nhận của Trợ lý Quản lý sinh viên, Trưởng khoa/viện, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên);

- Phiếu đăng ký xét chọn (theo mẫu gửi kèm);

- Bản sao giấy chứng minh nhân dân;

- Bản sao các loại giấy tờ như: bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận các thành tích và các giấy tờ ưu tiên khác (nếu có).

- Bảng ghi kết quả học tập, rèn luyện:

+ Nếu là học sinh THPT Chuyên: Bản sao học bạ.

+ Nếu là sinh viên: Bảng điểm học tập và xếp loại rèn luyện năm học 2017-2018 và học kỳ I năm học 2018 - 2019 (có xác nhận của Nhà trường).

3.2. Thời hạn nhận hồ sơ và thời gian trao học bổng:

- Thời hạn các đơn vị nạp hồ sơ để xét duyệt: 10h00’ngày 14/8/2019;

- Trao học bổng: Dự kiến từ 08h00’ ngày 27/8/2019.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung trên, thông tin rộng rãi trong học sinh, sinh viên; chọn và lập danh sách học sinh, sinh viên dự xét theo yêu cầu nêu trên gửi về Trường qua Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp để Nhà trường thành lập Hội đồng và tổ chức xét chọn đảm bảo đúng thời gian quy định (nạp 01 bản giấy và 01 bản mềm, bản mềm danh sách gửi vào địa chỉ hộp thư điện tử hotrosinhvien@vinhuni.edu.vn). Mọi thông tin liên quan, đề nghị liên hệ chuyên viên Hồ Thị Dung, điện thoại: 0238.3733666 hoặc 0948.521266.

cong_van.pdf

mau_1_phieu_dang_ky_hbhs.doc

mau_2phieu_dang_ky_hbsv.doc

mau_danh_sach.xlsx