1. Đối tượng tuyển sinh

- Sinh viên khoa Kinh tế và sinh viên các ngành đào tạo khác đang học tại Trường Đại học Vinh.

- Sinh viên và các các đối tượng người học ngoài trường có nhu cầu.

- Cán bộ, nhân viên, người lao động của các ngân hàng, công ty, cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu học tập để nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ.

2. Số lượng học viên: 30 học viên/lớp học.

3. Thời lượng học: 20 buổi, học vào các buổi tối trong tuần hoặc theo sự thống nhất giữa giảng viên và học viên.

4. Kinh phí

- Học phí và kinh phí cấp chứng chỉ: 1.000.000đ/sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Vinh và 1.200.000đ/học viên ngoài trường.

5. Thời gian khai giảng: Dự kiến khai giảng vào 15/10/2018.

6. Liên hệ

- Sinh viên, học viên có nhu cầu, đăng ký và nạp kinh phí trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Vinh, tầng 1, nhà A0, điện thoại: 0238.3733666 hoặc 0915.396342 (cô Phan Thị Thủy).

Mọi thông tin xin truy cập website: vinhuni.edu.vn và mail: hotrosinhvien@vinhuni.edu.vn để biết thêm chi tiết.