TT

Tên chứng chỉ

1

Tiếng Trung A, B

2

Tiếng Anh A1, A2

3

Tiếng Anh B1, B2, C1

4

Luyện thi IELTS/FCE

5

Tiếng Pháp, Nhật, Nga, Hàn, Lào