1. Đối với các viện, khoa, trường THPT Chuyên

 1.1. Thành lập các Ban liên lạc (BLL) cựu HSSV, cụ thể:

- Đối với Trường THPT Chuyên: Thành lập các BLL cựu học sinh theo từng khóa học và BLL cựu học sinh Trường THPT Chuyên.

- Đối với các khoa, viện: Thành lập BLL cựu học viên, sinh viên theo khóa học; BLL cựu học viên, sinh viên đối với từng ngành (bậc đại học), chuyên ngành đào tạo (bậc sau đại học); BLL cựu học viên, sinh viên khoa, viện.

1.2. Báo cáo và trình Nhà trường ban hành Quyết định công nhận BLL cựu học viên, sinh viên theo ngành/chuyên ngành đào tạo; BLL cựu học viên, sinh viên cấp khoa/viện/trường trực thuộc. Tham mưu và giới thiệu cho Nhà trường danh sách các cựu HSSV tiêu biểu, các thủ lĩnh sinh viên ở các thời kỳ để Nhà trường thành lập BLL cựu HSSV Trường Đại học Vinh.

1.3. Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của BLL cựu HSSV phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng đơn vị và đặc thù nghề nghiệp, địa bàn hoạt động của cựu HSSV. Xây dựng các kênh, các diễn đàn và thường xuyên tổ chức các hoạt động kết nối cựu HSSV. Cập nhật danh sách BLL, cung cấp các thông tin, hoạt động nổi bật của cựu HSSV trên subweb của đơn vị.

1.4. Thống kê danh sách cựu HSSV thành đạt, tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác để Nhà trường có các hoạt động tôn vinh, kết nối.

1.5. Thông báo và quán triệt đến toàn thể HSSV, đặc biệt là sinh viên cuối khóa cập nhật đầy đủ các thông tin vào trang cá nhân. Hướng dẫn HSSV thường xuyên theo dõi thông tin trên website, trang cá nhân để nhận được các thông tin từ Nhà trường, đặc biệt là các thông báo tuyển dụng; tiếp tục cập nhật thông tin sau tốt nghiệp vào trang cá nhân để Nhà trường nắm bắt được tình trạng việc làm của HSSV sau tốt nghiệp.

2. Đối với Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

2.1. Định kỳ tổ chức điều tra, khảo sát việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp.

2.2. Cập nhật thông tin tuyển dụng, các chương trình hỗ trợ cựu sinh viên  lên phần mềm và website để HSSV tốt nghiệp được biết và đăng ký tham gia các hoạt động.

2.3. Tham mưu cho Nhà trường ban hành quyết định thành lập BLL cựu HSSV các ngành/chuyên ngành; các khoa/viện/trường trực thuộc và BLL cựu HSSV Trường Đại học Vinh. Chủ trì, phối hợp xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của BLL cựu HSSV Trường Đại học Vinh và tham mưu Nhà trường tổ chức lễ ra mắt BLL cựu HSSV Trường Đại học Vinh trong năm 2018.

2.4. Xây dựng, cập nhật dữ liệu cựu HSSV Trường Đại học Vinh theo các khóa học, ngành học; bố trí một khu vực phù hợp để xây dựng thành phòng cựu HSSV do đơn vị trực tiếp phụ trách.

2.5. Phối hợp với các khoa, viện, trường trực thuộc và các BLL cựu HSSV tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối cựu HSSV nhằm tranh thủ tối đa sự ủng hộ về trí tuệ, tinh thần, vật chất góp phần xây dựng và phát triển khoa, viện, trường trực thuộc nói riêng và hỗ trợ các hoạt động của Nhà trường nói chung, đặc biệt là trong đợt kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Vinh.

2.6. Thường xuyên cập nhật các thông tin, hoạt động của cựu HSSV, các thông tin về cựu HSSV thành đạt, tiêu biểu lên website Nhà trường.

3. Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên

3.1. Phối hợp Trung tâm Công nghệ thông tin và các viện, khoa triển khai cho HSSV cập nhật đầy đủ thông tin, hồ sơ HSSV vào phần mềm quản lý trước khi tốt nghiệp.

3.2. Tuyên truyền sâu rộng trong HSSV về việc thành lập và hoạt động của các BLL cựu HSSV; quán triệt HSSV cập nhật thông tin sau tốt nghiệp vào trang cá nhân, phần mầm khảo sát sinh viên trên website nhằm giúp Nhà trường nắm bắt thông tin việc làm và kết nối cựu HSSV.

3.3. Tiếp tục cập nhật và hoàn thiện khu vực vinh danh cựu HSSV thành đạt, tiêu biểu của Trường Đại học Vinh tại Nhà Truyền thống của Trường.

4. Trung tâm Công nghệ thông tin

4.1. Phối hợp xây dựng và bổ sung vào phần mềm phần thông tin để cựu HSSV bổ sung sau tốt nghiệp như: tình hình việc làm, thông tin liên hệ mới sau tốt nghiệp, các ý kiến hiến kế của cựu người học… Lưu trữ thông tin HSSV lâu dài nhằm phục vụ việc liên hệ, kết nối cựu HSSV khi cần thiết.

4.2. Cấp quyền cho Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp truy cập phần mềm quản lý HSSV để cập nhật các thông tin về việc làm, triển khai các chương trình hỗ trợ người học, các đợt điều tra việc làm sau tốt nghiệp...

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nội dung nêu trên. Danh sách BLL cựu HSSV theo khóa học (mẫu 1); theo ngành/chuyên ngành (mẫu 2); BLL cựu HSSV khoa/viện/trường trực thuộc (mẫu 3); danh sách cựu HSSV thành đạt, tiêu biểu (mẫu 4) và danh sách cựu HSSV tiêu biểu các khoa/viện/trường trực thuộc giới thiệu tham gia BLL cựu HSSV Trường Đại học Vinh (tích hợp tại mẫu 3) các đơn vị gửi về Trường (qua Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp) trước 16h00’ ngày 20/6/2018. Các file mềm gửi về địa chỉ email: hotrosinhvien@vinhuni.edu.vn.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với chuyên viên trực tiếp phụ trách, đ/c Phạm Thị Quỳnh Như, điện thoại: 02 38 37 33 666, di động 0949.785557, máy lẻ 399.

cong_van_thanh_lap_bll.pdf

2018523_bieu_mau_danh_sach_bll_cuu_sv_1.xls