1. Vị trí: Nhân viên Kỹ sư thị trường.

2. Nơi làm việc: Tỉnh Quảng Nam.

3. Số lượng tuyển dụng: 01 (Nam)

 Chi tiết mô tả công việc, yêu cầu cũng như các phúc lợi cho vị trí này được thể hiện chi tiết trong file đính kèm.

 Mọi chi tiết xin liên hệ: Mr. Trần Quốc Vĩ -  Bộ phận nhân sự - 0868 690 004 hoặc email: vitran@thanvuong.com

20201016_cong_ty_than_vuong.pdf