Nội dung chi tiết mẫu phiếu ở file đính kèm

phieu khao sat doanh nghiep.doc