1. Thành phần:

- Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường;

- Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên trường;

- Đại diện lãnh đạo và trợ lý QLSV các khoa, viện, trường THPT Chuyên;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Đào tạo, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Hành chính Tổng hợp, Kế hoạch - Tài chính, Ban quản lý Cơ sở II, Trung tâm Nội trú;

- Lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên; Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp;

- Các đối tượng HSSV:

+ Toàn thể HSSV được cấp học bổng theo quyết định của Hiệu trưởng;

+ Toàn bộ thành viên Câu lạc bộ “Mái ấm Trường Vinh”;

- Các nhà tài trợ, đại biểu ngoài trường (có giấy mời).

2. Nội dung:

Trao học bổng tài trợ cho HSSV và kiện toàn Câu lạc bộ “Mái ấm Trường Vinh” năm học 2019 - 2020.

3. Thời gian: 01 buổi, từ 19h00’ ngày 29 tháng 10 năm 2019 (thứ Ba).

4. Địa điểm: Hội trường A Trường Đại học Vinh.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các viện, khoa, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên cập nhật kết quả xét chọn và thông báo để 100% HSSV thuộc các đối tượng nêu trên tham dự đầy đủ theo quy định; Trưởng các đơn vị thông báo cho thành phần đại biểu của đơn vị biết để tham dự chương trình đầy đủ, đúng giờ.

thong_tri_trieu_tap.pdf