1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ tư, ngày 17 tháng 10 năm 2018

Giới thiệu

Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức và nhân viên trung tâm
04/09/2018
Ngày 31/8/2018, Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp đã họp, thống nhất phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho từng cán bộ, viên chức, nhân viên hợp đồng của Trung tâm và đã được đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách phê duyệt, áp dụng từ ngày 04/9/2018.
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Đào tạo Liên tục & Hợp tác chuyển giao khoa học công nghệ, dịch vụ giáo dục
08:51 27/10/2015
Ngày 25 tháng 6 năm 2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết định số 2298/QĐ-ĐHV về việc thành lập Trung tâm Đào tạo Liên tục & chuyển giao khoa học công nghệ, dịch...
Quyết định thành lập Quỹ Hỗ trợ học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh
08:38 27/10/2015
Ngày 10 tháng 02 năm 2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đã ban hành Quyết định số 516/QĐ-ĐHV về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ HSSV Trường Đại học Vinh. Quỹ được hình thành trên cơ...
Một vài nét về Quỹ Hỗ trợ học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh
08:36 27/10/2015
Mục đích của Quỹ là nhằm thực hiện các hoạt động khuyến học, khuyến tài. Tổ chức tài trợ học bổng, trợ cấp cho người học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có ý chí vươn lên trong học...
Phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, viên chức Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp (Áp dụng từ ngày 01/12/2012)
00:00 23/11/2012
Phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, viên chức Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp (Áp dụng từ ngày 01/12/2012)
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hê doanh nghiêp
00:00 11/05/2012
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng nhà trường tổ chức và quản lý các hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh...
Lịch khai giảng các lớp ngoại ngữ, tin hoc, kỹ năng mềm
Thông tin tuyển dụng
Chứng chỉ ứng dụng CNTT
Đào tạo kỹ năng mềm
Khảo sát sinh viên tốt nghiệp
© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: 182 Lê Duẩn - Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: (038)3733.666.Fax: (038)3855269 Email: daotaolientuc@vinhuni.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: ThS. Lê Công Đức - Phó giám đốc phụ trách
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin.