1. Các lớp đào tạo cấp giấy phép lái xe:

- Đào tạo cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1; ô tô hạng B1, B2, C.

- Kinh phí:

+ Đối với Giấy phép lái xe mô tô hạng A1: 390.000 đồng/học viên (bao gồm tiền học phí, lệ phí thi, tài liệu và chi phí khám sức khỏe).

+ Học phí đối với Giấy phép lái xe ô tô: 5.823.000 đồng/học viên hạng B1; 6.166.000 đồng/học viên hạng B2; 8.203.000 đồng/học viên hạng C.

2. Thời gian, địa điểm học:

a. Thời gian:

- Các lớp hạng A1: Khai giảng  hàng tuần. Học viên học 1 buổi lý thuyết tại trường, 1 buổi học thực hành, hướng dẫn làm bài thi và 1 buổi thi vào cuối tuần.

- Các lớp hạng B1, B2, C: Khai giảng mỗi tháng 2 khóa.

b. Địa điểm:

- Học lý thuyết tại Trường Đại học Vinh;

- Học thực hành:

+ Các lớp hạng A1 có thể học thực hành tại Trường Đại học Vinh; Trung tâm bố trí phương tiện cho học viên thực hành.

+ Các lớp hạng B1, B2: Thực hành phần nguội tại Trường Đại học Vinh; thực hành điều khiển phương tiện tại các địa điểm trong địa bàn thành phố Vinh và sân tập của Trung tâm đào tạo lái xe với cơ sở vật chất, phương tiện hiện đại, đồng bộ.

3. Hồ sơ đăng ký, liên hệ:

- 01 bản Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn (phô tô);

- Ảnh màu 3x4: hạng A1: 4 ảnh; hạng B1, B2, C: 12 ảnh;

     -  Hồ sơ: Đăng ký và nhận tại văn phòng Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, tầng 1 nhà A0 Trường Đại học Vinh. Điện thoại: 02383.733666, điện thoại di động: 01255.125678 (ThS. Trần Văn Phúc, chuyên viên Trung tâm).

thong_bao.pdf