1. Đối tượng

- Cán bộ, giảng viên đang công tác tại Trường Đại học Vinh.

- Học sinh, sinh viên, học viên đang học tập tại Trường Đại học Vinh.

Lưu ý: Nhà trường sẽ tổ chức xét chọn dựa vào mục đích và cam kết của học viên trong việc thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của lớp học.

2. Các lớp học

- Lớp sơ cấp K23: Học 3 buổi/tuần, từ 08h30’ - 11h00’ các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6.

- Lớp sơ cấp  K24: Học 2 buổi/tuần, từ 08h00’ - 11h00’ các ngày thứ 3 và thứ 5.

- Lớp trung cấp K25: Học 3 buổi/tuần, từ 18h30’ - 20h00’ các ngày thứ 2 và thứ 4.

Ghi chú: Các lớp trên dự kiến khai giảng vào ngày 01/7/2019.

3. Hình thức, địa điểm đăng ký

Cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên có nhu cầu học, đăng ký tại Văn phòng Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, tầng 1,

nhà A0, điện thoại: 0238.3733666, di động: 0855.125678 (ThS. Trần Văn Phúc) hoặc đăng ký qua địa chỉ mail: hotrosinhvien@vinhuni.edu.vn.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị thông báo đến cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên được biết và đăng ký tham gia khóa học nếu có nhu cầu./.

mau_don_dang_ky_tieng_han_he_2019.doc