1. Đối tượng

- Cán bộ, giảng viên đang công tác tại Trường Đại học Vinh.

- Học sinh, sinh viên, học viên đang học tập tại Trường Đại học Vinh.

2. Các lớp học chuẩn bị khai giảng

2.1. Lớp sơ cấp KTCA 1 (dành cho người mới bắt đầu học).

- Học 3 buổi/tuần: Từ 09h00’ - 11h00’ thứ 3, thứ 5 và từ 13h30’ - 15h30’ thứ 6.

- Dự kiến khai giảng vào lúc 09h00’ ngày 26/11/2019 (thứ Ba).

- Số lượng: Tối đa 20 học viên.

2.2. Lớp sơ cấp KTCA 2 (đã học qua lớp sơ cấp 1).

- Học 3 buổi/tuần: Từ 13h30’ - 15h30’ các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6.

- Dự kiến khai giảng vào lúc 13h30’ ngày 25/11/2019 (thứ Hai).

- Số lượng: Tối đa 20 học viên.

Địa điểm học: Cả 2 lớp nêu trên đều học tại phòng học số 12, tầng 6, Trung tâm Thông tin Thư viện Nguyễn Thúc Hào.

3. Hình thức, địa điểm đăng ký

Cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên có nhu cầu học, đăng ký tại Văn phòng Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, tầng 1,

nhà A0, điện thoại: 0238.3733666, di động: 0973.336775 (chuyên viên Hồ Thị Dung) hoặc đăng ký qua địa chỉ mail: hotrosinhvien@vinhuni.edu.vn.

don.doc