1. Đối tượng

- Cán bộ, giảng viên đang công tác tại Trường Đại học Vinh.

- Học sinh, sinh viên, học viên đang học tập tại Trường Đại học Vinh.

- Các cá nhân khác có nhu cầu.

Lưu ý: Nhà trường sẽ tổ chức xét chọn dựa vào mục đích và cam kết của học viên trong việc thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của lớp học và ưu tiên những học viên đăng ký sớm.

2. Các lớp học

2.1. Lớp sơ cấp KOICA K24

- Học 3 buổi/tuần, từ 08h30’ - 11h00’ các ngày thứ 2; thứ 4 và thứ 6;

- Dự kiến khai giảng vào ngày 04/9/2019;

- Số lượng: Tối đa 25 học viên.

2.2. Lớp trung cấp KOICA K25

- Học 2 buổi/tuần, từ 08h00’ - 11h00’ các ngày thứ 3 và thứ 5;

- Dự kiến khai giảng vào ngày 05/9/2019;

- Số lượng: Tối đa 25 học viên.

2.3. Lớp trung cấp KOICA K26

- Học 2 buổi/tuần, từ 14h30’ – 17h00’ các ngày thứ 3; thứ 5;

- Dự kiến khai giảng vào ngày 05/9/2019;

- Số lượng: Tối đa 25 học viên.

2.4. Lớp sơ cấp KTCA K27

- Học 3 buổi/tuần, từ 9h00’ đến 11h00’ các ngày thứ 2; thứ 4 và thứ 6;

- Dự kiến khai giảng vào ngày 03/9/2019;

- Số lượng: Tối đa 25 học viên.

3. Hình thức, địa điểm đăng ký

Cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên có nhu cầu học, đăng ký tại Văn phòng Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, tầng 1,

nhà A0, điện thoại: 0238.3733666, di động: 0855.125678 (ThS. Trần Văn Phúc, chuyên viên Trung tâm) hoặc đăng ký qua địa chỉ mail: hotrosinhvien@vinhuni.edu.vn.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên được biết và đăng ký tham gia khóa học nếu có nhu cầu./.

mau_don_dang_ky_hoc_tieng_han_2019_2020.doc

thong_bao.pdf