Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019, nhằm đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ sinh viên, Trường Đại học Vinh tổ chức chương trình truyền thông, tư vấn về giới tính, sức khỏe sinh sản cho nữ sinh viên các khóa 58, 59. Mục đích của chương trình nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe trong sinh viên của nhà trường nói chung, sức khỏe sinh sản và giáo dục giới tính nói riêng; giúp sinh viên có những nhận thức đúng đắn, chính thống, trang bị các kỹ năng cần thiết để bảo vệ sức khỏe bản thân, góp phần xây dựng môi trường học đường văn hóa, lành mạnh, xây dựng cộng đồng bình đẳng, văn minh.

1. Nội dung tư vấn

- Giới, giới tính và bình đẳng giới;

- Tình bạn, tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc gia đình;

- Sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn và lạnh mạnh, vấn đề xâm hại tình dục và cách phòng tránh;

- Ngoài nội dung do các chuyên gia báo cáo, chương trình còn có phần hỏi đáp, tư vấn và trả lời trực tiếp những băn khoăn, thắc mắc của sinh viên.

2. Đối tượng tham gia

Toàn thể nữ sinh viên khóa 58, 59 đang học tập trung tại Trường.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức

 

TT

Thời gian

Viện/khoa

Địa điểm

Tối 16/9

Viện: SP Tự nhiên, Khoa Giáo dục (K59), Viện Công nghệ Hóa sinh - Môi trường

Hội trường A

Tối 17/9

Khoa Giáo dục (khóa 58), Ngành SP Ngoại ngữ (khóa 58), Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Khoa Giáo dục quốc phòng, Khoa Giáo dục thể chất.

Nhà đa năng CS2

(Bố trí 2 ca)

Tối 18/9

Viện Khoa học Xã hội và Nhân văn, Viện Sư phạm Xã hội, khoa Luật (khóa 58)

Hội trường A

Tối 19/9

Khoa Ngoại ngữ, Khoa Luật (khóa 59)

Hội trường A

Tối 20/9

Khoa Kinh tế (K59)

Hội trường A

Tối 21/9

Khoa Kinh tế (K58), Viện Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa Xây dựng

Hội trường A

4. Phân công thực hiện

4.1.  Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, chương trình, tổ chức truyền thông; phối hợp chuẩn bị tốt các cơ sở vật chất phục vụ hoạt động truyền thông: bandroll, market, tờ rơi, tài liệu, quà tặng, máy chiếu...

- Mời các chuyên gia có kinh nghiệm trực tiếp tư vấn cho sinh viên; mời đại biểu tham dự chương trình.

- Phối hợp tuyên truyền, điều động sinh viên tham gia và tổ chức, quản lý tốt các hoạt động truyền thông theo kế hoạch.

- Báo cáo kết quả sau khi kết thúc chương trình theo quy định.

4.2.  Trạm Y tế

- Chủ trì về chuyên môn, phối hợp với các chuyên gia để thực hiện tư vấn, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cho sinh viên.

- Lập dự trù kinh phí trình Nhà trường phê duyệt và thực hiện.

4.3.  Phòng Quản trị và Đầu tư

- Bố trí Hội trường và các phòng học theo kế hoạch, đảm bảo điện, loa máy, ánh sáng cho việc tổ chức các hoạt động.

- Phối hợp làm tốt công tác vệ sinh trước và sau các buổi truyền thông.

4.4. Phòng Kế hoạch - Tài chính

- Thẩm định, cấp kinh phí tổ chức chương trình sau khi dự toán được Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt

- Hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán khi kết thúc chương trình.

4.5. Ban Quản lý cơ sở 2, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh

- Bố trí giảng đường, cơ sở vật chất, đảm bảo điện, loa máy phục vụ việc tổ chức chương trình theo kế hoạch.

- Sắp xếp lịch, truyền thông, điều động sinh viên tham gia chương trình theo đúng đối tượng và bố trí cán bộ theo dõi, quản lý sinh viên trong thời gia tổ chức chương trình.

4.6.  Các viện, khoa đào tạo

- Thông báo, điều động và lập danh sách nữ sinh viên khóa 58, 59 tham gia chương trình và gửi về Trường (qua Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp) trước 16h00’ ngày 14/9/2018.

- Cử Quản lý sinh viên điểm danh, quản lý nề nếp tại các buổi truyền thông theo kế hoạch.

Mọi thông tin về chương trình, đề nghị liên hệ trực tiếp chuyên viên Hồ Thị Dung, Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, điện thoại: 0238.3733666, di động: 0948.521266.

Nhà trường yêu cầu trưởng các đơn vị liên quan triển khai và nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

cong_van_trien_khai_1.pdf