Lưu ý: Yêu cầu những sinh viên trúng tuyển khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và visa để kịp làm thủ tục xuất cảnh theo đúng kế hoạch. Các em liên hệ Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp (tầng 1, nhà A0, điện thoại: 0973336775) để được hướng dẫn cụ thể.

danh_sach_trung_tuyen_cntp.docx