1. Nội dung chương trình

- Giới thiệu tổng quan về du học các nước Mỹ, Anh, Canada, Úc, NewZealand, Nhật Bản, Singapore, …

- Giới thiệu và cập nhật thông tin các chương trình học bổng; học tập, làm việc và định cư tại các nước.

- Chia sẻ kinh nghiệm xin học bổng cao nhất dành cho học sinh THPT.

- Tư vấn chuyên sâu, trả lời thắc mắc của học sinh và phụ huynh về các nội dung liên quan đến học bổng, du học, việc làm và định cư tại các nước.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức

- Thời gian: 01 buổi, từ 08h00’ ngày 20 tháng 01 năm 2019 (Chủ Nhật).

- Địa điểm: Hội trường A Trường Đại học Vinh.

3. Đối tượng, số lượng tham dự

- Đối tượng: Học sinh Trường THPT Chuyên.

- Số lượng: 300 học sinh.