1. Thành phần:

- Đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên;

- Trưởng các khoa, viện, trường trực thuộc;

- Đại diện các đơn vị: Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, Tổ chức cán bộ, Đào tạo, Hành chính Tổng hợp;

- Toàn thể cán bộ Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp;

- Trợ lý Quản lý sinh viên các viện, khoa, trường trực thuộc;

- Toàn bộ thành viên Ban liên lạc cựu HSSV Trường Đại học Vinh (theo quyết định);

- Đại biểu ngoài trường (có giấy mời).

2. Nội dung:

Công bố quyết định và ra mắt Ban liên lạc cựu HSSV Trường Đại học Vinh.

3. Thời gian: 01 buổi, từ 15h00’ ngày 20 tháng 9 năm 2019 (thứ Sáu).

4. Địa điểm: Phòng họp tầng 4, Nhà A1, Trường Đại học Vinh.

Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị thông báo cho thành phần đại biểu của đơn vị biết để tham dự chương trình đầy đủ, đúng giờ.

thong_tri_trieu_tap.pdf