Quyết định

Về việc thành lập Ban liên lạc Cựu học viên, sinh viên khoa Sư phạm

Ngoại ngữ Trường Đại học Vinh

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

Căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường ĐHSP Vinh thành Trường Đại học Vinh;

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 1386/QĐ-ĐHV ngày 22/04/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Vinh;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp và Trưởng khoa Sư phạm Ngoại ngữ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban liên lạc Cựu học viên, sinh viên khoa Sư phạm Ngoại ngữ Trường Đại học Vinh gồm 15 thành viên (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban liên lạc Cựu học viên, sinh viên khoa Sư phạm Ngoại ngữ có trách nhiệm xây dựng quy chế để tổ chức hoạt động và kết nối Cựu học viên, sinh viên khoa Sư phạm Ngoại ngữ; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban liên lạc Cựu học sinh, sinh viên, học viên Trường Đại học Vinh.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Trưởng các đơn vị: Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp; Phòng Công tác chính trị và học sinh sinh viên; Phòng Hành chính tổng hợp; Khoa Sư phạm Ngoại ngữ; Trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC CỰU HỌC VIÊN, SINH VIÊN KHOA SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

(Kèm theo Quyết định số: 1995/QĐ-ĐHV ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh)

 

 

 

 

 

TT

Họ và tên

Khóa, lớp, ngành

Đơn vị công tác

Chức danh, chức vụ

Vai trò

1

Nguyễn Hữu Quyết

K41A1 Tiếng Anh

Khoa Sư phạm Ngoại ngữ - Trường Đại học Vinh

Trưởng Bộ môn Văn học - Dịch - Văn hoá Anh-Mỹ

Trưởng ban

2

Trần Vĩnh Quý

K38N3 Tiếng Anh

ASEM Việt Nam

Giám đốc

Phó Trưởng ban

3

Lê Thị Mai Hương

K39A1 Tiếng Anh

Trường THPT Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An

Tổ phó Tổ Ngoại ngữ

Phó Trưởng ban

4

Hoàng Diệp Anh

K38N1 Tiếng Anh

Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Hà Tĩnh

Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ cơ bản - Chuyên ngành

Thư ký

5

Nguyễn Văn Thành

K37N1 Tiếng Anh

Trường THPT Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An

Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ

Thành viên

6

Trịnh Lê Nguyên

K36N1 Tiếng Anh

Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Giám đốc

Thành viên

7

Lê Ngọc Tuấn

K37N3 Tiếng Anh

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển THC

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thành viên

8

Nguyễn Văn Thường

K39A1 Tiếng Anh

Ngân hàng Techcombank

Giám đốc Phát triển Kinh doanh Miền Bắc

Thành viên

9

Lê Văn Thành

K40D1 Tiếng Anh

Báo Kinh tế nông thôn

Phóng viên

Thành viên

10

Nguyễn Thứ Trung

K42 Tiếng Pháp

UBND Phường Quang Tiến, Thị xã Thái Hoà, Nghệ An

Chủ tịch Phường

Thành viên

11

Đặng Hữu Phước

K43A1 Tiếng Anh

Bộ Ngoại giao Việt Nam

Bí thư thứ hai, Đại sứ quán Việt Nam tại Iran

Thành viên

12

Trần Quang Đồng

K45A1 Tiếng Anh

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA

Điều phối viên dự án

Thành viên

13

Nguyễn Hải Biên

K47A1 Tiếng Anh

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên

Giáo viên

Thành viên

14

Trương Hữu Quý

K52B1 Tiếng Anh

Công ty Du lịch và Sự kiện Vinh Guru

Điều hành Phòng Sự kiện

Thành viên

15

Nguyễn Trí Hùng

K54B2 Tiếng Anh

IBC Office

NV chăm sóc khách hàng

Thành viên

Ấn định danh sách gồm: 15 thành viên

quyet_dinh_thanh_lap_va_danh_sach_bll_3.pdf